Kısmi süreli sözleşme imzaladığımız ve 13/9/2022 tarihinde işe alacağımız sigortalı için işe giriş bildirgesi düzenlediğimizde, program bizden sigortalının prim gün sayısını soruyor. Ancak sözleşmeye göre sigortalının prim gün sayısını hesapladığımızda her ay için farklı bir gün sayısı çıkıyor. Bu durumda işe giriş bildirgesini düzenlerken prim gün sayısına ne yazabiliriz? Abdülkadir Ö.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kısmi süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilecek sigortalıların prim gün sayıları Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre ay içindeki toplam çalışma süresinin 7,5’e bölünmesi suretiyle bulunmakta ve bu şekilde yapılan hesaplama sırasında çıkan küsuratlar da 1 güne tamamlanmaktadır. Ayrıca kısmi süreli iş sözleşmesi, sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği sözleşme olarak kabul edildiğinden, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kısmi süreli çalışan sigortalıların prim gün sayısının 20 günden fazla girilmesine de izin verilmemektedir.

Kısmi süreli çalışan sigortalının yukarıda belirtilen hesaplama sonrasındaki prim gün sayısı, sigortalının cumartesi pazar günü çalıştırılmayacak olmasına veya ayın 28, 30 veya 31 gün çekmesine göre her ay farklı çıkabilmektedir. Haliyle, işe giriş bildirgesinin sigortalının işe başlamasından önce ve bir defa düzenlenmesi nedeniyle kısmi süreli çalışacak sigortalı için düzenlenecek işe giriş bildirgesine yalnızca bir defa yazılacak çalışma gün sayısı da her zaman doğru olmayabilecektir.

Bu bakımdan, kısmi süreli çalışan sigortalıların prim gün sayılarının her ay için farklı çıkabileceği ve bu sigortalıların prim gün sayılarının her ay muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile zaten bildirildiği dikkate alınarak, işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi aşamasında sigortalının kısmi süreli çalışan olup olmadığı bilgisi alınacak olsa bile prim gün sayısının işe giriş bildirgesinin düzenlenmesi aşamasında istenilmemesi isabetli olacaktır.

Okurumuz Abdülkadir beyin sorusuna geldiğimizde,

İşe giriş bildirgelerinin sigortalının çalışmaya başladığı tarihten önce düzenlendiği ve bildirgeye sigortalının işe başladığı tarihteki bilgilerinin yazıldığı dikkate alındığında, bildirgeye yazılacak prim gün sayısının, sigortalının işe başladığı tarih üzerinde durulmaksızın, işe başladığı ayın başından sonuna kadar ki olası çalışma süresine göre hesaplanmasının en makul yöntem olacağı değerlendirilmektedir.

Örneğin ay içinde cumartesi ve pazar günleri hariç günde iki saat çalışmak üzere kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanmış ve 13/9/2022 tarihinde kısmi süreli çalışmaya başlamış bir sigortalı için düzenlenecek işe giriş bildirgesine yazılacak prim gün sayısının, işe başladığı tarih üzerinde durulmaksızın, işe başladığı Eylül ayının birinden sonuna kadar ki cumartesi ve pazar günleri düşülerek toplam 22 iş gününde;

22 X 2 saat = 44 saatlik çalışma süresi dikkate alınarak

44/7,5 = 5,86 = 6 gün yazılması uygun olacaktır.

27103 TEŞVİKİNDEN YARARLANILAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILDIĞINDA PRİM TEŞVİKİ GERİ ALINIR MI?

Bir mükellefimin 27103’den yararlandığı işçisinin çıkış kodu 4 nolu koddan bildirildiği için 27103 teşviki geri alınmış. Böyle bir uygulamayı ilk defa duydum, doğru mudur? Nermin Y.

Bu uygulama 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınıp, hem 4447/geçici 19. maddede yer alan prim desteğinden, hem de aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer alan ücret desteğinden yararlanılmış sigortalıların iş sözleşmelerinin, işverenleri tarafından iş alındıkları tarihten itibaren 9 aylık süre sona ermeden ve haklı neden gösterilmeksizin feshedilmiş olması durumunda yaşanmıştır.

Şöyle ki,

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınıp hem 7103 prim teşvikinden, hem de 7103 ücret desteğinden yararlandırılmış sigortalıların işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık süre dolmadan iş sözleşmesinin 1-4-5-15-17-19-20-22-25-34 nolu kodlardan biri nedeniyle sona erdirilmiş olması halinde, 4447/14. fıkra uyarınca 7103 ücret destekleri herhalde işverenlerinden geri alınmıştır.

Bu sigortalıların 17103/27103 kanun numaralı prim teşvikleri ise 2018 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olmaları halinde usulüne uygun yararlanılmış sayılmakta; 2018 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmamış olmaları halinde ise 17103/27103 prim teşvikleri de işverenlerinden geri alınmaktadır.

Dolayısıyla işten ayrılış nedenine göre 7103 teşvikinin geri alınmasına ilişkin uygulama 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden yukarıda açıklar durumlar için geçerli olup, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri dışında işe alınıp 7103 prim teşvikinden yararlanılan sigortalılar yönünden iş akdinin fesih koduna bakılarak yararlanılan prim teşviklerinin geri alınması gibi bir durum sözkonusu değildir.

Karar | Eyüp Sabri DEMİRCİ