İktidar, 2019 yılının sonlarında artan gelir ihtiyacı nedeniyle; 7194 sayılı Kanun ile Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında 3 adet yeni vergi ihdas etmişti.

Değerli konut vergisinden 2 yılda yapılan tahsilat 3.5 milyon dolar oldu. Bu vergi olmaz tespitlerine kulak tıkayanlar, lüks bir daire fiyatı kadar bile tahsilat yapamadılar. Dijital hizmet vergisi olarak üç yılda yaklaşık 7 milyar TL tahsilat yapılmış olmasına rağmen; kanunun yanlış kurgulanması nedeniyle iletişimde bulunduğumuz başta Amerika olmak üzere birçok ülkeden tepki gelmesi üzerine, bu vergi de 01.01.2023'te kaldırılıyor.

Bugün sizlere; 2019 yılının Aralık ayında yasalaştırılan ama ertelemelerle yürürlüğü 01.01.2023'e kalan Konaklama Vergisi'nin bu hali ile uygulanmasının mümkün olmadığı, yürürlük tarihi ertelenerek ve dünyada uygulanan örnekler dikkate alınarak, yeni bir düzenleme yapılması gerekliğini anlatacağım.


VERGİNİN KONUSU VE ORANI

Konaklama Vergisi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34. maddesinde düzenlenmiş bir vergidir. Verginin konusunu; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) oluşturur.

Konaklama tesisleri bakımından bir sınırlandırma söz konusu olmayıp, tesisin; türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen yukarıda saydığım hizmetler vergiye tabidir.

Konaklama Vergisi'nin mükellefi verginin konusuna giren hizmetleri sunanlardır.

Konaklama Vergisi'nin oranı yüzde 2'dir. Bu vergi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir ve katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.


TURİZM SEKTÖRÜNÜ RAHAT BIRAKIN

Döviz ihtiyacı olunca, “Turizm bizi kurtaracak.” Terör olayları ve pandemi gibi olaylar da, “Olur böyle şeyler, sektörümüz güçlüdür, buradan çıkacaktır.”

Bu sözler, sizlere de tanıdık gelmiştir. Sektör biraz toparlamaya başlayınca, Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı kurduk, para verin. Seneye de artık Konaklama Vergisi ödeme zamanınız geldi.

Konaklama Vergisi'nin şehir vergisi (city-tax) adı altında maktu olarak uygulandığı dünya örneklerinde; turistlerden “turizm vergisi” olarak alınan maktu paralar çoğunlukla, şehir altyapılarının geliştirilmesi, tarihi mekanların restorasyonu, plajların temizlenmesi ve turistlerin turistik kentlere zarar vermesini azaltmaya dönük çalışmalar için harcanıyor ve yerel yönetimlerce tahsil ediliyor. Konaklama Vergisi'ni konaklayan tarafından ödenecek maktu bir tutar olarak değil, işletme tarafından brüt geliri üzerinden nispi oran uygulanmak suretiyle ödenmesinin işletmeler ve misafirler, tur operatörleri, seyahat acentaları arasında önemli hukuki ve idari sorunlara yol açacağını görmek zor olmasa gerek.

Konaklama Vergisi'nin yürürlük tarihini 01.01.2024'e erteleyip; uygulamayı dünya örneklerine uygun şekilde otellerin sınıflarına göre (1, 2, 3, 4, 5 yıldız vs.) sadece “geceleme hizmetinden” maktu bir tutarın belirlenerek “misafirden tahsil edileceği” hususunu içerecek şekilde yeniden düzenlemekte büyük fayda var.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN