KOSGEB Faaliyet Alanı

1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kurulmuş olan KOSGEB, bu tarihten 2009 yılına kadar imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destekler verdi. Ancak, ülkemizde imalat sanayi sektörü dışındaki sektörlerin ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelinin artması ve imalat sanayi dışındaki sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler, KOSGEB’in hedef kitlesini tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde genişletmesi gerekliliğini gündeme getirdi.

2017 yılına gelindiğinde ise KOSGEB, teknolojik alanlar ve yerli üretim başta olmak üzere sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesine ağırlık vermeye başladı. Bugün KOBİ’lerin yerli ve milli imkânlarla teknoloji odaklı üretim yapabilmeleri için gerekli desteği vermeye devam ediyor.

Sanayide Nitelikli Personel Desteği Proğramı

KOSGEB tarafından geliştirilen Sanayide Nitelikli Personel Desteği programı, kaliteli ve verimli üretimin artırılması adına çıkarılmış bir “Genel Destek Programı” olup 24/03/2023 tarihinde yürürlüğe alınmıştır. Daha öncesinde Nitelikli Eleman Desteği adı altında sürdürülen bu program, Sanayide Nitelikli Eleman Desteği olarak yeniden değerlendirilmiştir.

Söz konusu program 2023 yılında “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” olarak yenilenmiş ve desteğin üst limiti 100.000 TL olarak güncellenmiştirAr-Ge merkezi olan ve Teknoparklarda faaliyet gösteren şirketlerde ise pozitif ayrımcılık yapılarak destek üst limiti 75.000 TL’den 150.000 TL’ye çıkarılmıştır.

İşveren Açısından Şartları

 • Teşvikten yararlanabilmesi için işletmenin NACE Rev kodlarına göre; C imalat sektöründe, Bölüm 62 Bilgisayar Programlama ve Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe olması gerekmektedir.
 • İşletme sahibi veya ortakları ile anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.
 • İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırabilir.
 • Bu destek, program süresi içerisinde yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için desteğin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, diğer işletmeler için destek üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir.
 • 2023 yılı “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” kapsamında istihdam edilecek personelin yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
 • Destek üst limitinin belirlenmesinde yeni istihdam edilecek personelin öğrenim durumu katsayısı; mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri için 1,25, ön lisans/lisans öğrencileri ve mesleki ve/veya teknik lise mezunları için 1,5, iki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,75, lisans mezunları için 2, yüksek lisans mezunları için 2,25, doktora mezunları için 2,5 olarak uygulanır. Günlük asgari ücret ile bu katsayılar çarpılarak günlük destek üst limiti belirlenir.

İstihdam Edilecek Kişi Açısından Şartları

 • İstihdam edilecek kişi; Teknik veya Meslek Lisesi mezunu, YÖK mezunu, Meslek ve Teknik Lise Öğrencisi, Ön Lisans veya Lisans mezunu olması gerekmektedir.
 • Nitelikli elemanın, işe giriş tarihinden önceki son 3 yılda SGK prim kaydının olmaması veya 180 gün prim kaydının olmaması gerekmektedir.

Destek Tutarları ve Başvuru Süreci

 • Sanayide Nitelikli Eleman Desteği, teşvik tutarı üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar Teknopark ve AR-GE tasarım merkezlerde faaliyet gösteren işletmeler adına 150.000 TL’dir. Teşvik süresi 2 yıl olup 100.000’lik limit tamamlanıncaya kadar teşvikten faydalanılabilir. Ayrıca personelin, yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması durumunda %20 ilave edilir.
 • Meslek ve Teknik Lise mezunları veya yükseköğretim kurumlarından mezun en fazla 4 adet yeni personel net ücretinin %60’ı teşvik kapsamındadır.
 • Söz konusu destekten yararlanmak isteyen firmalar ilk olarak KOSGEB’in resmi internet sitesine girerek başvuru yapmalı ve firmasını sisteme kaydetmelidir. Bu işlemlerin ardından “KOSGEB beyannamesi” eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Sistemde yazılı olan ve teslim edilmesi zorunlu olan evrakları tamamlayıp ardından KOSGEB müdürlüklerine beyan etmeleri gerekir. Gerçekleştirilen tüm işlemlerin ardından belgeler teslim edilir ve ardından sanayide nitelikli istihdam destek başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulur. İşletme sahibinin doldurmuş olduğu form KOSGEB yetkilileri tarafından kontrolünün sağlanması için sisteme kaydedilir. Böylelikle sanayide nitelikli eleman destek başvurusu tamamlanmış olur.

Programa Dahil Olan İller

• İstanbul

• Afyon

• İzmir

• Nevşehir

• Antalya

• Malatya

• Bursa

• Çanakkale

• Erzincan

• Yalova

• Bartın

• Sakarya

• Amasya

• Rize

• Antep

• Eskişehir

• Trabzon

• Adana

• Samsun

• Kırşehir

• Çorum

• Hatay

• Artvin

• Kütahya

Kaynak: Olay | Fatih ACAR