Çok çeşitli ve katmanlı biçimde yapılan iş birlikleri henüz mükellefler açısından yüksek sesli bir temel haklar veya uluslararası hukuk tartışmasına dönüşmüş değil. Şüphesiz bunların tartışılacağı günler çok uzak değil. Güncel iki gelişme iş birliği gelişmelerini gözlemlemek bakımından önemli. Bunlardan biri Vergi İdareleri Forumu, diğeri de Küresel Forum Akran Değerlendirme Raporu’dur.

Vergi İdareleri Forumu

 11 – 13 Ekim 2023 tarihlerinde Singapur’da düzenlenen OECD Vergi İdareleri Forumu (FTA) 16. Genel Kurulu 43 Vergi İdaresi Forumu üyesi başkan ve temsilcisini bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelişmiş ve gelişmekte olan vergi idarelerini bir araya getiren FTA’nın 53 üyesi, kamu hizmetlerini finanse etmek için yılda 13 trilyon Avronun üzerinde kaynak sağlamaktan sorumlu.

Bu bakımdan, forumun işlevi oldukça önemli. Genel Kurulun temel gündemi, küresel vergi idaresinin geleceğini şekillendirmek, yeni küresel anlaşmaları uygulamak ve küresel kapasite oluşturma çabalarını desteklemek için birlikte çalışırken, yalnızca vergi idareleri arasında değil, aynı zamanda gittikçe genişleyen paydaşlarla iş birliği ve ortaklığın nasıl şekilleneceği konusuydu.

Sütun II uygulaması

İkinci Sütunun uygulanması bakımından, bilgi alışverişi için vergi idareleri arasında bir forumun yanı sıra doğrudan destek sağlayan yeni bir Bilgi Paylaşım Ağı’nın kurulmasına karar verildi.

Organizasyonel konular

Genel kurulda, vergi idarelerinin karşı karşıya olduğu risklerin yanı sıra vergi idarelerine güvenin korunması ve tesis edilmesi, vergi tahsilatına yardım da dâhil olmak üzere vergi borcu yönetimi, vergi suçlarıyla mücadele ve vergi şeffaflığı konusunda farkındalığı artırmak için yapılan çalışmalarda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Ayrıca bilinçsiz önyargıların ele alınması ve organizasyon yönetiminde cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi hususları da gündemdeydi.

Küresel Forum Akran Değerlendirme Raporu

 Vergisel Amaçlı Şeffaflık ve Bilgi Alışverişi Küresel Forumu, altı üyesi (Letonya, Moritanya, Pakistan, Polonya, Sırbistan ve Tayland) için şeffaflık ve talep üzerine bilgi alışverişi (EOIR) hakkında yeni akran değerlendirme raporlarını yayınladı.

Küresel Forum, devletlerin hem EOIR standardına hem de finansal hesap bilgilerinin otomatik alışverişi standardına bağlı kalmasını ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamakla görevli çok taraflı bir organdır. Bu hedeflere, etkin bir izleme ve akran değerlendirmesi süreci yoluyla ulaşılabilir. Global Forum ayrıca standartların uygulanması bakımından üyelerini desteklemek ve vergi makamlarının sınır ötesi bilgi paylaşım kanallarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir teknik yardım programı yürütmektedir.

Tüm bu gelişmeler, mükelleflerin artık hiç olmadığı kadar yakından izlendiğini ortaya koymak bakımından çok önemli. Yazının başında da belirttiğim üzere henüz mükellefler açısından yüksek sesli bir temel haklar veya uluslararası hukuk tartışması yapılmıyor ancak bu tartışmalara ulusal vergi idareleri ve yargı organlarının vereceği cevapların bu tartışmaları gündeme taşıması kaçınılmazdır.

Kaynak: Dünya | Doç. Dr. Ayhan Selçuk ÖZGENÇ