TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-51592363-010.06.01-64667558    24.02.2023
Konu : Malatya İli Meslek Mensubu Erteleme

GENELGE

2023/9

Bilindiği üzere, mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenler hakkında 2023-8 sayılı genelgemiz yayımlanmıştır.

Kurumumuza gelen taleplerden Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının da aynı genelgede belirtilen şartlara haiz oldukları anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenler hakkında 2023-8 sayılı genelgede belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

Kürşad ARAT Kurum Başkan V.

SGK