Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yapılan açıklama ve bu açıklamaya dayanılarak Milliyet gazetesinde yayınlanan haber yanlış bilgi içererek Mali Müşavirlere haksız ithamda bulunulmaktadır. Mali Müşavirler tarafından alınan muhasebe ücreti verilen emek ve mesai karşılığı alınmaktadır. Fiziki defter tutmanın kalkmış olması, defter tutmanın kalktığı anlamına gelmediği gibi, e imza, mali mühür gibi uygulamalarla muhasebe kayıtları defter beyan sisteminde tutulmaktadır.

Mali Müşavirler geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da işletmeye verilecek hizmetlerin ve katlandıkları giderlerin bedelini almaya devam edeceklerdir. Hizmeti sunarken yapılan giderlerin iş sahipleri tarafından karşılanması gerektiği açıktır. İşletmelerin kendileri için katlanılan giderleri karşılamasından daha doğal bir şey olamaz.

Yasa ve yönetmeliğe aykırı bir şekilde basit usul defterleri tutan esnaf odalarının, kendilerinin tuttuğu defterlere ilişkin camiamızı kınaması manidardır. Bizler tarafından tutulması gereken defterler ile ilgili hem kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak bunları tutma hakkı olduğunu ileri sürerek vergi güvenliğini yok eden hem de üyelerimize iftira niteliğinde açıklama yapan Esnaf odalarının bu tavrını kamuoyuna havale ediyor ve KINIYORUZ.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, tarafından yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından “Mali Müşavirlerin defter tasdik ücreti adı altında yüksek ücretler talep ettikleri belirtilerek yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi” iddiası ile Esnaf Odalarına bilgilendirme yapılmıştır.

Öncelikle Türkiye’nin tamamında 120.000’i aşkın Mali Müşaviri zan altında bırakan ve haksız bir kazanç elde edildiği imasında bulunulan yazı önemli oranda bilgi eksikliğinden ve yanlış bir yaklaşımdan kaynaklanmaktadır.

Türkiye ekonomisine değer yaratan, kamu finansmanı açısından önemli görevler üstlenen, esnaf ve sanatkarlarımızın tüm kredi başvurularında, Kısa Çalışma Ödeneklerinde, devlet ve kamu kurumları arasındaki her türlü iş ve işlemde görev alan, esnaf ve sanatkarların yükünü çok önemli ölçüde azaltan, onların yapması gereken birçok iş ve işlemi yapmak zorunda kalan Mali Müşavirlere haksızlık yapmaktadır.

Elbette Basit Usul ve Gerçek Gelir mükelleflerimizden İşletme Defteri tutanlar için fiziki defter ve dolayısıyla fiziken noter tasdiki kaldırılmıştır. Ancak defter tutma yükümlülüğü ve İşletme Defteri zorunluluğu bu mükellef grupları açısından devam etmektedir. Bu iş ve işlemleri Mali Müşavirler Defter-Beyan Sistemi sonrasında daha büyük zorluklar, sistem sorunları, daha kalifiye personel ihtiyacı altında yerine getirmektedir.

“Defter tasdik” adı altında Mali Müşavirler tarafından talep edilen ücret, esasen defter tasdik ücreti değildir. Geçmişin alışkanlığı olarak bu isimlendirme kalmıştır. Mali Müşavirlerin talep ettiği bu ücret 2023 yılında kullanılacak yasal defterler, noter onay masrafları, tüm yıla ait kırtasiye, donanım, yazılım, bilişim, ekipman, yol, posta, kargo ve diğer tüm giderler için talep edilmektedir. Genel olarak bir karar alındığı ve hala birçok mükellef grubu için fiziki defter ve noter şartı olduğu için “defter tasdik” tabiri kullanılmaktadır.

Ayrıca Mali Müşavirler ile hizmet verdikleri işletmelerle yapılan SMMM Hizmet Sözleşmelerinin “6.3) İş için yapılacak bütün giderler iş sahibince karşılanacaktır.” hükmü bulunmaktadır. İş için yapılacak giderleri Mali Müşavirlerin karşılamasını beklemek doğru bir yaklaşım olmayacağı gibi hayatın genel akışınada uygun değildir.

Bu bedelinalınmasının yasal geçerliliği bulunmadığını iddia etmek doğru değildir.

Mali Müşavirler tarafından alınan Muhasebe Ücreti verilen emek ve mesai karşılığı alınmaktadır. Ancak hizmeti sunarken yapılan giderlerin iş sahipleri tarafından karşılanması gerektiği açıktır. Nasıl ki birçok esnaf veya sanatkar tarafından işçilik vb. adlarla verilen hizmetin bedeli ile o hizmetin sunumu sırasında kullanılan yedek parça vb.lerinin bedeli tahsil ediliyorsa ve hiçbir hizmet alıcısı “bunun yasal dayanağı var mı” diye sormuyorsa, Mali Müşavirler tarafından da verilen hizmetin bedeli ile yapılan giderlerin bedelinin ayrı tahsil edilmesi o kadar olağandır ve yasaldır.

TESK tarafından yapılan açıklamayla esnaf ve sanatkarlarımız ile kamuoyunun bilinçli olarak yanlış bilgilendirilmesi, çarpıtmacı yaklaşımdan öte bir anlam ifade etmemektedir. İşletmelerin danışmanı olan Mali Müşavirler geçmişte olduğu gibi bundan sonrada verdikleri hizmetin ve katlandıkları maliyetin bedelini almaya devam edeceklerdir.

Yasa ve yönetmeliğe aykırı bir şekilde basit usul defterleri tutan esnaf odalarının, kendilerinin tuttuğu defterlere ilişkin camiamızı kınaması manidardır. Bizler tarafından tutulması gereken defterler ile ilgili hem kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak bunları tutma hakkı olduğunu ileri sürerek vergi güvenliğini yok eden hem de üyelerimize iftira niteliğinde açıklama yapan Esnaf odalarının bu tavrını kamuoyuna havale ediyor ve KINIYORUZ.

TÜRMOB