Gelir Vergisi Kanunu’na göre, bazı istisnalar hariç olmak üzere işçiye yapılan her türlü ödemeler ücret olarak kabul edilerek vergilendirilir. İstisnalar arasında yemek bedeli de bulunuyor. İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi halinde herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın vergi istisnası uygulanıyor. İşverence hazır yemek hizmeti veren işletmelerden satın alınan yemeğin işyerinde veya müştemilatında işçilere verilmesi durumunda da tüm ödemeler vergiden istisna ediliyor.

Ancak, işverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip işçinin dışarıda herhangi bir lokantada yemek yemesi halinde işçinin çalıştığı her gün için 110 TL’ye kadar yemek bedeli vergiden istisna tutuluyor. Yemek bedelinin yemek çeki olarak verildiği durumlarda da günlük 110 TL’ye kadar olan tutara vergi istisnası uygulanıyor.

İşyerinde yemek verilmeyen işçiler için geçen yıla kadar sadece yemek çekinde vergi istisnası uygulanırken, 1 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere işçilere nakit olarak ödenen yemek bedeli de vergiden istisna tutulmaya başlandı.

“İŞYERİNDE YEMEK YERİNE PARA VERİN”

Nakit yemek bedelinin vergiden istisna tutulması üzerine, işyerinde yemek verilmekte olan bazı çalışanlar, yeni uygulamayı bir nevi ek gelir olarak görerek yemek yerine para talep etmeye başladı. Gerekçe olarak da işyerindeki yemek menüsünün kendilerine uygun olmadığını, vejetaryen olduğu için işyerindeki yemekleri yiyemedikleri gibi sebepler gösterdiler.

MALİYE “OLMAZ” DEDİ

İstanbul’da bir işveren çalışanlardan bu yönde talep gelmesi üzerine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına görüş sordu. İşyerinde yemek verildiğini ancak çeşitli sebeplerle yemek hizmetinden faydalanmak istemeyen personele yemek bedelini nakit olarak ödeyeceğini, bu durumda vergi istisnasından yararlanmanın mümkün olup olmadığı hususunda bilgi istedi. Vergi dairesi Başkanlığı da konuya özelge ile açıklık getirdi.

Özelgede, geçen yıl aralık ayında başlayan işverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda işçilere ödenen yemek bedeline vergi istisnası uygulanabilmesinin şartları şöyle sıralandı:

- İşverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,

- Günlük yemek bedelinin 2023 yılı için 110 TL’yi aşmaması,

- Fiilen çalışılan günlere ait olması.

Buna göre, işçiye nakit olarak ödenen yemek bedelinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için işverence gerek işyerinde veya müştemilatında, gerekse işyeri veya müştemilatı dışında bir yerde yemek verilmemesi ya da yemek hizmetinin yemek çeki/kuponu verilmek suretiyle karşılanmamış olması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, işyerinde çalışanlara yemek hizmeti verilmesine rağmen vejetaryen olma, yemek menüsünü tercihlerine uygun bulmama gibi nedenlerle yemek hizmetinden yararlanmak istemeyen personele nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerine vergi istisnasının uygulanamayacağı ifade edildi.