Süt izni ne zamana kadar kullanılabilir?

Kadın memurlar süt izinlerini, analık izin süresinin bitiminin ardından bir yıl boyunca kullanırlar. Kadın işçilerde ise bu süre, çocuğun bir yaşına geldiği tarihte sona ermektedir.

Şöyle ki,

Kadın memurlarda analık izin süresi doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere 8 + 8 = 16 (çoğul gebelikte 10 + 8 = 18) hafta olup, süt izni doğum sonrası analık izninin sona ermesinin ardından başlar ve takip eden yılın aynı gününde sona erer. Ayrıca 32. haftada hekime başvurarak doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın memurların doğum öncesi kullanmadıkları analık izni süreleri doğum sonrasına aktarıldığından, süt izni süreleri de doğum sonrasına aktarılan analık izin sürelerinin bitiminin ardından başlar ve bu süreyi izleyen bir yılın sonunda sona erer.

Buna karşın, kadın işçilere verilecek süt izni analık izin süresinin hangi tarihte sona erdiğine bakılmaksızın her halükârda çocuğun bir yaşını doldurduğu tarihte sona ermektedir.

Örneğin 1/10/2022 tarihinde doğum yapan ve doğum sonrası analık izni süresi 26/11/2022 tarihinde sona eren;

- Kadın memurun süt izni, analık izin süresinin bitiminin ardından 27/11/2022 tarihinde başlayıp, 27/11/2023 tarihinde sona erecektir.

- Kadın işçinin süt izni ,ise analık izin süresinin hangi tarihte sona erdiğine bakılmaksızın çocuğun bir yaşını doldurduğu 1/10/2023 tarihinde sona erecektir.

Süt izninin günlük kullanım süresi ne kadardır?

Kadın memurlar süt iznini ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat olarak kullanırlar. Kadın işçilerde ise bu süre süt izninin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar günde 1,5 saattir.
Süt izni çalışma günlerinde verildiğinden ulusal bayram ve genel tatil günleri, hafta tatili, yıllık izin süreleri ve istirahatli olunan sürelerde süt izni verilmediği gibi bu sürelerde süt izninin birikmesi de sözkonusu değildir.

Süt izninin günlük kullanımı esas olup, hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı memur/işçi tarafından belirlenir. Bu süreler çalışma süresinden sayıldığından, çalışanın ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

Süt izniyle ilgili diğer hususlar

- Süt izninin kullanımı için işverene yazılı olarak başvuruda bulunulmalı, ayrıca süt izninin hangi sürelerde kullanılacağı dilekçede belirtilmelidir.

- Süt izni kadın işçiye verilen yasal bir hak olduğundan işverenin inisiyatifinde değildir. Süt izni işveren tarafından kullandırılmadığı takdirde kadın işçi iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesh ederek kıdemi bir yıldan fazla ise kıdem tazminatı ile birlikte ücret ve diğer haklarını işverenden talep edebilir.

- İşçiye süt izni kullandırılmadığı takdirde, izin süresine ilişkin ücretin % 50 zamlı ödenmesi zorunludur.

İŞYERİ BİLDİRGESİ GÖNDERİLDİKTEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

Yeni bir şube açılışı yapacağız, işyeri bildirgesiyle birlikte hangi belgeleri SGK’yı vermemiz gerekiyor? Bu belgeleri SGK’ya gitmeden elektronik ortamda gönderebilir miyiz? Ayrıca işe giriş bildirgelerini ne zamana kadar gönderebiliriz? Meral B.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2021/36 sayılı Genelgesinde işyeri tescil işlemleri için gerekli olan belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi halinde, söz konusu belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesine gerek bulunmadığını açıklamıştır.

Bu bağlamda, İşyeri bildirgesini e-Devlet uygulamalarında yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla elektronik ortamda gönderdikten sonra aynı ekranda yer alan “Tescillerim” seçeneğinden “onaylanmamış” sekmesini işaretleyerek;

-Ticaret sicil gazetesini
-İmza sirkülerini
-Vergi levhasını

Tarayıp sisteme yüklemeniz gerekiyor.

İşyeri bildirgesi ve eki belgeleri sosyal güvenlik merkezine gönderip, sosyal güvenlik merkezi tarafından tescil işlemini yapıldıktan sonra e-Bildirge şifresini e-Devletten temin ederek sigortalıların işe giriş bildirgelerini elektronik ortamda göndermeniz mümkün olacaktır.

Diğer taraftan, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacağınız şubenizde, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten (dosyanın tescil tarihinden) itibaren bir aylık süre içinde işe alacağınız sigortalıların işe giriş bildirgelerini, tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde vermeniz halinde süresi içinde verilmiş sayılırsınız.

Karar | Eyüp Sabri DEMİRCİ