İşçilerin memurlar gibi emekli ikramiyesi alma hakları yok. İşçilerin emekli ikramiyesi, kıdem tazminatıdır. Ancak memurken işçi olanlar, memuriyetteki döneme ilişkin ikramiyelerini aldıkları gibi işçi oldukları dönemde işten ayrılırken tazminatlarını da alabilirler. İkramiye alabilmek için isememuriyetten ayrılma sebebi çok önemli. Memuriyetten muvazzaf askerlik görevi nedeniyle ayrılan erkeklere, evlendikten sonra 1 yıl içerisinde istifa eden kadınlara ve ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayıp bu tarihten sonra ayrılmış olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahipken, ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahipken istifa eden memurlara emekli ikramiyesi ödenmesi mümkün. Bu arada koşulları taşımayan işçiler, kamudan ayrıldıklarında memuriyet döneminden ikramiye alamadıkları gibi memuriyette kalanlara da ikramiyeleri yalnızca emekli aylığı bağlandığında ödenebiliyor. Yani memur, ikramiyesini alabilmek için emekli olacağı yaşı beklemek zorunda. Diğer yandan işçiler kıdem tazminatına hak kazanmak için emekli olmak zorunda değil. Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılmak kıdem tazminatı almak için yeterli.

3.5 YIL ÇALIŞMA DÖNEMİ

Emekli olmadan önceki son 7 yılın yarısından fazlası içerisinde bağlı olunan statü, emeklilikte çok önemli. Kişi, 20 yıl memur olarak çalışsa bile emekli olmadan önce 3.5 yıl kendi işini yapmışsa, Bağ–Kur'lu olarak emekli olacak. Ancak hangi statüden emekli olunursa olunsun, memuriyette geçen sürelere ilişkin emekli ikramiyesi alınması mümkün. Emekli ikramiyesinin alınabilmesi için memur olarak emekli olmak şart değil. Koşulları sağlayana hak İşçilerden emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları, yani prim ödeme gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduranlar istifa etmeleri halinde kıdem tazminatlarını alabilir. Bu durumda işçiler en son işyerinde geçirdikleri sürenin karşılığı olarak kıdem tazminatlarına hak kazanıyor. Bunun için işçilerin durumu belgeleyen yazıyı SGK'dan alarak işverenlerine vermeleri yeterli.

YAŞ DOLUNCA ALINACAK

Daha önce memuriyete tabi hizmeti bulunurken işçi olarak çalışmaya başlayan ve çalıştığı işinden emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları sağlayarak istifa edip ayrılan bir kişi, bu durumda işyerinde geçirdiği süreye ilişkin kıdem tazminatını alabilir. Bu durumdaki kişi hem işçi olarak geçirdiği süreye ilişkin kıdem tazminatını, hem de emeklilik için gerekli yaşa ulaştığında memur olarak geçirdiği süreye ilişkin ikramiyesini alabilir.

NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Memurken işçi olarak çalışmaya başlayan ve daha sonra emekliliğe hak kazandığı tarihte memur olarak geçirdiği süreler için emekli ikramiyesi talebinde bulunan kişiye emekli ikramiyesi, memuriyetten ayrıldığı tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı ve aylık bağlanacağı tarihteki katsayılar dikkate alınarak hesaplanıyor. Dolayısıyla kişinin eline geçen miktar, memur olarak çalışmaya devam etseydi eline geçecek rakamdan az oluyor.