30 Nisan itibariyle sona eren Vadeli TL Mevduat stopaj oranları şöyleydi:

8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu oranlarda aşağıdaki şekilde artışlar yapılmıştır. 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak yeni oranlar aşağıdaki gibidir[1].

01.05.2024 tarihinden itibaren açılan hesaplar için yeni vadeli TL mevduat stopaj oranları (01.05.2024-31.07.2024):

30.04.2024 tarihine kadar satın alınan TL yatırım fon payları gelirlerinde (Portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymet ve varlıklardan oluşan Yatırım Fonları) %0 olarak uygulanan vergi kesintisi oranı, 01.05.2024 tarihinden tarihten itibaren 31.07.2024 tarihine kadar iktisap edilen yatırım fonlarında %7,5 olarak uygulanacaktır.

Dövizli fonlardaki stopaj oranında bir değişiklik yapılmamış olup %10 devam etmektedir. (Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları)

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları gelirlerinde de vadeli TL mevduatına paralel düzenleme yapılmıştır. (Vadesine göre %7,5;%5 ve %2,5)

01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihleri arasında iktisap edilen, ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 stopaj uygulanacaktır. ( Eski oran: %5)

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde ise % 0 oranı devam etmektedir.

Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına %0 stopaj oranı uygulaması da devam etmektedir.

Yeni vergi kesintisi düzenlemesiyle uzun süredir uygulanan avantajlı vergi stopaj oranlarında artış yapılmıştır. Bilindiği üzere TC Merkez Bankası son kararıyla politika faizinde bir artış yapmamıştı. Yukarıdaki finansal ürünler sadece stopaj usulüyle vergilenmekte, yıllık gelir vergisi beyan zorunluluğu bulunmamaktadır.

[1] 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

FinansGündem | Mehmet BİNGÖL