Bilindiği üzere Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06/2/2023 ile 31/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

26/04/2014 Tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde;

213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir.

Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz. ” açıklaması yer almaktadır.

Buna göre; mükellefiyet kaydı, mücbir sebep halinin ilan edildiği illerde bulunanlar tarafından kısmi tevkifat kapsamındaki mal/hizmet alımlarında 06/2/2023 ile 31/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında KDV tevkifatı yapılmayacak, bu kapsamda düzenlenen faturalar tevkifatsız düzenlenecektir.

Başka bir ifadeyle, mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımları için bu mükellefler adına 06/2/2023 ile 31/7/2023 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında düzenlenecek faturalarda kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Örnek: Kahramanmaraş mükellefi olan (A) A.Ş, mükellefiyet kaydı İstanbul’da bulunan (B) A.Ş ile ürünlerinin kara yolu ile taşınması konusunda taşıma hizmet anlaşması yapmıştır. Söz konusu taşıma hizmeti doğrudan (B) A.Ş tarafından yerine getirilecektir. Bu durumda (B) A.Ş’den alınan yük taşıma hizmeti nedeniyle KDV tevkifatı yapılmayacak, (B) A.Ş. faturayı tevkifat uygulamadan kesecektir

Kısmi KDV tevkifatına tabi hizmet ve teslimler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) numaralı bölümlerinde açıklanmıştır.


KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ HİZMET VE TESLİMLER:

1)-YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT- PROJE HİZMETLERİ

2)-ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER

3)-MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

4)-YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

5)-İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ

6)-YAPI DENETİM HİZMETLERİ 7)-FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ

8)-TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ

9)- SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ

10-TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ

11)- SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ

12)-HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ

13)-KÜLÇE METAL TESLİMLERİ

14)-BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ

15)-HURDA VE ATIK TESLİMİ

16)-METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ

17)-PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ

18)-AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ

19)- TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ

20)- DEMİR -ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ

21)- 35 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ MADDE 9 “2.1.3.2.13. DİĞER HİZMETLER

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN KAHRAMANMARAŞ’DA MEYDANA GELEN
DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP AÇIKLAMASI:

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Bakanlığımız tarafından, mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ile 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince,

•                    Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

•                    Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

•                    Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen

süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

•                    2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,

•                    Deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir

sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 02.10.2023 Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.