Nace kodunda;
* Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemleri

* Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini bulunan ancak faaliyet olarak iştigal etmeyen mükelleflerin 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2023- 2024 itibariyle e fatura, 1 Ocak 2024- 2025 yılında e deftere geçiş yapmak zorunda olduğu yönünde Vergi Dairesi tarafından mükellefe bildirilmiş, konu hakkında Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiştir.

(NACE KODUNDA BU İBARELER VARSA FAALİYETTE BULUNULMASA DA 3 MİLYON SINIRI DİKKATE ALINMAMAKTA, 500 BİN TL SINIRI DİKKATE ALINMAKTADIR)

NACE KODLARININ FİİLEN FAALİYETTE BULUNAN İŞ KONUSU ARASINDA YER ALMAMASI:
Vergi idaresi sistemlerinde yer alan NACE KODLARININ mükellefin sicil bilgilerinden araştırılması (Dijital Vergi Dairesi Uygulamasından kontrol edilebilir), bu NACE kodları arasında kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen faaliyet türlerinin (Ek-1 deki tabloda detaylı belirtilmektedir) yer alıp almadığı tetkik edilerek, fiilen bu NACE kodlarından faaliyette bulunmadığı tespit edilen mükelleflere ilişkin olarak, bağlı oldukları vergi dairelerine tevsik edici bilgi ve belgeleri ile başvurarak NACE kodlarının güncellenmesi ve yazılı bildirimlerin ( veya cezai işlemlerin) dayanağı fiilen faaliyette bulunulmayan NACE kodundaki faaliyetten kaynaklanıyorsa; konuya ilişkin yazılı itirazlarının vergi dairelerine yapılarak cezai işlemlerin düzeltilmesinin talep edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-Duyuru-Tablo-Duyurusu.pdf

buna yönelik çözüm alınamazsa dava açılması önerilmektedir. 23.000,00 TL altı olduğu için cezalar Cezada İndirim % 75 olarak dikkate alınır. Ama asıl sıkıntı e defter tutmama kapsamında KDV İndirim reddiyatı olabilir.

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir