T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı: E-99779835-202.99-63580703

Konu: Nakil işlemlerinin elektronik ortamda gönderilmesi

Tarih: 07.02.2023


GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 04/01/2019 tarihli, 239234 sayılı genel yazımızda, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı,

03/05/2021 tarihli, 24641420 sayılı genel yazımızda ise, işverenlerin Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirket yeni ortak ekleme işlemlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı,

İşverenlerce sisteme girilen tescil kayıtlarının sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince işyeri tescil ekranlarında bulunan “İnternetten Verilen Değişiklik İşlemleri-Nevi/Devir/İntikal/Aracı Giriş İşlemleri” menusu vasıtasıyla onaylanmak suretiyle işleme alınacağı,

İfade edilmiş idi.

Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışan işe girişlerde hata mesajlarına dikkat! Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışan işe girişlerde hata mesajlarına dikkat!

Bu defa, yapılan program çalışmalarının tamamlanması neticesinde Nakil işlemlerine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmesine ilişkin ekranlar işletime açılmış olup, işverenlerce sisteme girilen bu kayıtlar gerekli incelemelerin ardından işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanmak suretiyle işleme alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Zeki ÖZDEMİR
Genel Müdür V.