Hangi Ülkede, Nasıl Uygulanıyor?

Herkesin bildiği üzere ülkemizdeki konut krizinin ana sebebi bazı kişilerin birden fazla evi olması değil, stabil olmayan ekonomi politikaları nedeni ile tasarruf sahiplerinin neredeyse cezalandırılması sonucunda yatırım aracı/planı olarak taşınmaza yönelmeleri veya bir süre için nakitlerini enflasyon karşısında değer kaybetmesine engel olmak için taşınmaz almaları

Boş ev vergisi düzenlemesi şu an yaşanan konut krizine kısmen de olsa pansuman olabilir mi, sadece bizde değil, Dünya’nın önde gelen şehirlerinde de uygulanan veya planlanan boş ev vergisi nedir, hangi ülkede nasıl uygulanıyor kısaca bakalım;

Ek olarak konut satışında, yabancılardan daha fazla tapu harcı vb. vergi istenmesi de boş ev vergisi gibi bazı ülkelerde uygulanan bir yöntem

Şu an sadece İstanbul’da kiralanmamış veya kullanılmayan 750.000 adet konut olduğu söyleniyor.

Dünya’da boş ev vergisi uygulayan şehirlere baktığımızda genelde benzer uygulamalar görüyoruz. Oakland, Paris ve Vancouver, Melborn gibi bazı büyük şehirler, boş konutlar için %1 ila %3 arasında değişen oranlarda vergi talep ediyor.

  • Yazlık veya dönemsel kullanılan evler için boş ev vergisi talep edilmiyor
  • Boş ev vergileri yerel yönetimlere ödeniyor, merkezi yönetimlerin bu anlamda bir talebi olmuyor.
  • Hasarlı, kullanılmayacak durumda olan evler için vergi talep edilmiyor, ayrıca sahibi vefat eden konutlar için de belli süreler istisna tanınıyor.
  • Bu maddeler dışında bir evin boş kabul edilebilmesi ve vergi istenebilmesi için en az 6 ay boş kalması gerekiyor.
  • İnşaat firmalarının satmadan beklettiği ve boş tuttuğu konutlar için de vergi alınıyor.
  • Uzun süre hastanede yatmak zorunda olan kişilerden boş ev vergisi talep edilmiyor.
  • Evinin boş olduğunu beyan etmeyen kişilere sonradan tespit halinde çok yüksek miktarlarda cezalar kesiliyor.

Boş ev vergisi ile temelde konut arzı iki şekilde artırılmaya çalışılıyor. 

1-İlk olarak, bu boş evlerin sahiplerinin, konutlarını kiralık veya satılık olarak piyasaya sürmeye teşvik ederek, kiralanabilir, satılabilir konut arzına katkıda bulunmaları ve sonunda arz-talep dengesi sağlanması hedefleniyor.

2-Boş ev vergisi ile daha uygun fiyatlı konutları finanse etmek için vergi geliri yaratılması düşüncesi. Mülk sahiplerinden evlerini boş bırakıp vergiyi ödemeyi tercih edenlerden sağlanacak gelir ile daha uygun fiyatlı konut girişimlerine aktarım yapılması hedefleniyor.

Saygılarımla

Evren Özmen |Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bilirkişi