Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yayımladığı Genel Tebliğ değişikliğiyle ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kimlik tespitine yönelik bir hukuki altyapı sağlandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye, kripto varlıklara yönelik bir yasal hazırlığı da sürdürüyor. Resmi Gazetenin 4 Kasım günlü sayısında yayımlanan MASAK Genel Tebliğinde (Sıra no:19) değişiklik yapan Tebliğ (Sıra no:25) ile ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.

OECD bünyesinde oluşturulan FATF (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü) uluslararası aklamayı önlemeye yönelik kriterler kapsamında ülkeleri değerlendiriyor ve gri ve kara liste olmak üzere sınıflıyor. Türkiye, bazı işlemlerde FATF’ın kriterlerine uygun sistemleri oluşturmadığı için gri listede bulunuyordu.

Kaynak: FinansGündem