Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 yılları büyüme beklentisini yükseltti.

OECD'nin, yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporuna göre, yılın ilk yarısının güçlü geçmesinin ardından ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 4,5'e ulaşması, ardından 2024'te yüzde 2,9'a ve 2025'te yüzde 3,2'ye yavaşlaması bekleniyor. OECD, eylül ayında Türkiye'nin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4,3, gelecek yıl için yüzde 2,6 olarak açıklamıştı.

OECD'ye göre, daha sıkı mali koşullar, bastırılmış ekonomik duyarlılık ve inatçı yüksek enflasyon, hane halkı tüketimini yavaşlatacak. Ancak bu yılın başında yaşanan depremlerin ardından devam eden yeniden inşa faaliyetleri nedeniyle yatırım artışı yüksek kalacak.

Kurum, ihracatın 2025'te ivme kazanacağını, enflasyonun projeksiyon döneminde düşeceğini ancak oldukça yüksek kalacağını öngördü.

OECD, tüketici fiyatları beklentisini 2023 yılı için yüzde 52,1'den yüzde 52,8'e, 2024 yılı için yüzde 39,2'den yüzde 47,4'e yükseltirken, 2025 yılı beklentisini yüzde 31,6 olarak açıkladı.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek tüketici fiyat beklentisi bu yıl için yüzde 56,7'den yüzde 56,4'e çekildi, gelecek yıl için yüzde 40,0'tan yüzde 47,7'ye çıkarıldı. 2025 yılında ise çekirdek enflasyonun yüzde 31,6'ya ineceği tahmin edildi.

OECD raporunda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon görünümünde önemli bir iyileşme sağlanana kadar para politikasını gerektiği kadar sıkılaştırmaya kararlı olması nedeniyle faiz oranlarının daha da artması bekleniyor. Bu arada hükümet, kamu maliyesini istikrara kavuşturmak için mali konsolidasyon önlemlerini sürdürüyor. İşgücü arzı reformlarının hızlandırılması, makroekonomik çerçeveyi istikrara kavuşturmaya yönelik mevcut çabaların desteklenmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

OECD, cari açığın GSYH'ye oranını bu yıl için yüzde -4,7'den yüzde -4,1'e, gelecek yıl için yüzde -3,3'ten yüzde -3,0'a revize ederken, 2025 yılı tahminini yüzde -2,5 olarak belirledi.

"Politika yapıcılar makro ekonomik istikrara, yapısal reformlara ve akıllı mali politikalara öncelik vermeliler"

OECD  yayınladığı raporda, "Enflasyon düşüyor, ancak büyüme yavaşlıyor. Enflasyonla mücadele için gerekli olan para politikasının sıkılaştırılması etkisini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. 2023'te beklenenden daha güçlü GSYH büyümesine karşın, sıkılaşan finansal koşulların ticareti zayıflattığını ve güveni bastırdığını anlatan OECD, konut piyasaları ve bankalara bağımlı ekonomilerin, özellikle Avrupa'da, etkiyi hissetmekte olduklarını savundu.

"Büyüme hızı dengesiz. Gelişmekte olan piyasalar genel olarak gelişmiş ekonomilerden daha iyi durumda. Avrupa'nın büyümesi Kuzey Amerika ve büyük Asya ekonomilerinin gerisinde kalmaktadır. Enflasyon, gevşemekle birlikte bir endişe kaynağı" değerlendirmesinin yapıldığı raporda, "Gelişmiş ekonomiler için yumuşak bir iniş öngörüyoruz, ancak bu garanti olmaktan uzak. Enflasyon, faaliyet ve işgücü piyasaları arasındaki ilişki değişmiş durumda ve para politikasının sıkılaştırılmasının tam etkisini değerlendirmeyi zorlaştırmakta" dedi.

ABDA'de ekonomi beklenenden daha fazla güç göstermekte olduğunu ve enflasyonun kalıcı olma riski bulunduğunu ifade eden OECD, "Euro Bölgesi'nde, daha sıkı para politikasının tam etkisi henüz ortaya çıkmamıştı ve faaliyetler beklediğimizden daha güçlü bir şekilde etkilenebilir" dedi.

Birçok gelişmekte olan piyasanın geçtiğimiz yıl önemli ölçüde direnç gösterdiğini, ancak yapısal borç kırılganlıkları ile karakterize edilen ülkelerin piyasa incelemesi altına girdiğini anlatan OECD, "Küresel ticaret zayıf seyretmektedir. Sadece konjonktürel değil, aynı zamanda yapısal faktörler de küresel ticaretin hızında yavaşlamaya neden olmakta. Büyüme için fırsatlar, özellikle de daha fazla hizmet ticareti gözden kaçırılıyor. Küresel ticareti canlandırmalıyız. Küresel değer zincirlerinde esneklik en iyi korumacılık ve içe dönük politikalarla değil, çeşitlendirme ile sağlanabilir" dedi.

Pek çok ülkede mali baskıların artmakta olduğuna işaret eden OECD, "Demografik değişiklikler, karbonsuzlaştırma ve artan faiz ödemeleri ve yavaş büyümenin birleşimi, ülkelerin zorlu bir mali görünümle karşı karşıya olduğu anlamına gelmektedir" dedi.

Hükümetlerin bu tür baskıları azaltmak için cesur adımlar atması ve büyümeye daha fazla odaklanması gerektiğini savunan OECD, işgücü piyasası ve emeklilik politikalarında reform yapılması, rekabetin artırılması ve beşeri sermayeyi ve üretkenliği artırıcı yatırımları artırmak için mali araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: FinansGündem