4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince “iade hakkı doğuran işlemler” den kaynaklanan ÖTV iade taleplerinin, Özel Tüketim Vergisi İadesi Risk Analizi (ÖTVİRA) sistemine göre değerlendirilmesi sonucu oluşan, Özet ÖTV İade Kontrol Raporlarının, İNTVD üzerinden görüntülenebileceği ekranlar kullanıma açılmıştır.