7 Temmuz Cuma sabaha karşı Resmi Gazete'de 22 adet Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bunlardan 5 tanesi vergiyle alakalıydı. Bunlar hakkında çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Ancak KDV ile alakalı olan ayrı bir öneme sahip. KDV ile alakalı olan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.12.2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın birinci maddesinde yer alan oranlar artırıldı.

Buna göre ilgili BKK'nın

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, uygulanacak oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, uygulanacak oranı yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltildi.

Bu listede olan eğitim/öğretim hizmetine ilişkin ise önem arz eden bir husus var. Vahameti dozunu anlamak için öncelikle sayılara bakmak lazım. Ülkemizde özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 1 milyon 578 bindir. Yani yaklaşık 1,6 milyon çocuk. Ayrıca aşağıda yazacağım sorun halk arasında özel üniversite olarak adlandırılan vakıf üniversitelerinde eğitim alan kişileri de bağlayacaktır.

Eğitim/öğretim hizmetine ilişkin KDV de arttı

İlgili BKK'nın ekli (II) listede bulunan özel okulların verdiği eğitim/öğretim hizmetlerine ilişkin KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a yükseldi. Ancak 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 7 Temmuz 2023 Cuma günü yayımlanmasına karşın, Kararın 3'üncü maddesi uyarınca bu yeni oranların uygulanmasına 10 Temmuz Pazartesi günü başlanacak.

Yani yeni oranlar 10 Temmuz Pazartesi günü uygulanacak, bu tarihten önce yeni oranlar uygulanamayacak.

Ancak birçok öğrenci velisinden gelen iletilerden özel okullar Cumhurbaşkanı Kararını öğrendikleri andan itibaren geçmişe yönelik olarak KDV farkını talep etmeye başlamışlar.

Ancak atladıkları husus şu; 10 Temmuz Pazartesi gününden önce 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için bedelin tümü ya da bir kısmı ödenmiş ise 10 Temmuz Pazartesi gününden önce fatura kesilmeli ve bu fatura bedeli üzerinden KDV oranının yeni orandan değil eski oranın uygulanması gerektiğidir.

Bu noktada 10 Temmuz Pazartesi gününden önce 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine ilişkin yapılan ödemelerin yüzde 8 KDV oranından vergilendirilmesi gerekir, yüzde 10'dan değil. Bu noktada öğrenci velilerini yanlış yönlendirmekte ve fazla KDV almaktadırlar.

Servis ve yemek bedelinde de aynı sorun var

Çocukların okula gidip gelmelerini sağlayan servisler için ödenen tutar üzerinden yüzde 18 KDV hesaplanmaktadır. Bu oran da 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20'ye yükseltildi. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde yararlanılacak servis bedeli de 10 Temmuz Pazartesi gününden önce ödenmiş ise bu tutar üzerinden yüzde 20 değil yüzde 18 KDV uygulanmak zorundadır.

Okulda çocuklara verilen yemek bedelinden yüzde 8 KDV alınmaktadır. Bu oran da 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10' yükseltildi. Yemek bedeli için de 10 Temmuz Pazartesi gününden önce ödeme yapılmış ise ödenen tutar için yüzde 10 değil yüzde 8 KDV ödenmelidir.

Paket hizmet alımı halinde ise yani eğitim, yemek ve servis toplu alınmışsa tamamı üzerinden yüzde 8 KDV alınır. Bu oran da 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'a yükseltildi. Paket hizmet alım bedeli için de 10 Temmuz Pazartesi gününden önce ödeme yapılmış ise ödenen tutar için yüzde 10 değil yüzde 8 KDV ödenmelidir.

Ayrıca özel eğitim kurumları velilerle yaptıkları sözleşmelerde "KDV düzenlemelerinin fiyatlara yansıtılacağını" yazmaktadırlar. Ancak bu şekilde peşin ödemeler de böylesine bir hükmün geçerliliği bulunmamaktadır. Benden uyarması.

Yazdığım koşullarda olan varsa 10 Temmuz Pazartesi gününden önce okulu ziyaret edip fatura istenilmeli. Okulların bu gibi hatalı işlemlere yönelmemeleri için tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyu aydınlatıcı bir yazı yazması ve uymayanlar için ceza içeren bir düzenleme yapması gerekmektedir.

Yukarıda yazdığım hususların tamamı özel üniversiteler için de geçerlidir.