Aynı Kanunun 23/6 maddesinde ise hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) istisna kapsamına alınmıştır.

Evlerde yatılı olarak çocuklarının bakımı ve eğitimiyle özel olarak görevlendirilmiş olanlara (Mürebbiyelere) ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.

Yine Kanunun diğer ücretler başlıklı 64’ maddesinde sayılan;

-    Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

-    Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

-    Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

-    Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

-    Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınan ücretlilerin gelirleri 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3’üncü maddesi ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile bu maddede belirtilen hizmet erbabının 2023 yılında elde ettiği ücret gelirine ilişkin matrahların asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını (10.008.- TL X12 ay=) 120.096.- TL aşmaması halinde ücret geliri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Bu itibarla, güvenlik görevlileri gelir vergisinin 23/6 maddesinde belirtilen istisna edilenler arasında yer almadığından, ticaret mahallinde veya sitelerin veya evlerin güvenliğini sağlamak amacıyla istihdam edilen özel güvenlik görevlisine ödenecek ücretlerin 2023 yılından belirlenen asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşması halinde gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Diğer taraftan, ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilmeyen güvenlik görevlileri gelirlerini, Gelir Vergisi Kanunu’nun 95’inci maddesi uyarınca yıllık beyanname ile bildirmek zorundadırlar.

Konu ile ilgili Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 15.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.48.15.01.GVK-37-114 sayılı özelgesi ile aynı doğrultuda görüş bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.