Deprem sonrasında vatandaşlar için en acil ve önemli ihtiyaç, gıda ve barınma. Barınma deyince ilk akla gelen ise prefabrik konutlar. Ayrıca, prefabrik yapılar okul, sağlık hizmet tesisi vb. amaçlar içinde kullanılabiliyor.

Deprem felaketi nedeniyle yardım etmek isteyen vatandaşlar, şirketler veya kurumlar prefabrik yapı satın alarak AFAD’a veya ilgili valiliklere bağışlamak amacıyla ilgili şirketlere başvurduklarında KDV maliyetiyle karşılaşıyor. Prefabrik yapılarda KDV oranı yüzde 8 ve 18 arasında değişiyor. Prefabrik konutların gösterilen arsa üzerine monte edilmek suretiyle teslimi yüzde 8, monte edilmeksizin doğrudan teslimi ise yüzde 18 oranında KDV’ye tabi. Okul, sağlık hizmet tesisi vb. amaçlarla kullanılacak prefabrik yapılarda ise KDV oranı, yüzde 18 olarak uygulanıyor. Aynı durum AFAD’ın prefabrik yapı alımları içinde geçerli.

“KDV istisnası AFAD için de getirilsin”

Bağışçı kişi ve şirketler yapacakları prefabrik yapılarda vergi avantajı sunulmasını talep ediyor. Deprem nedeniyle yapılacak bağışları teşvik etmek açısından, deprem bölgesinde konut, okul, sağlık hizmet tesisi vb. amaçlar içinde kullanılmak amacıyla inşa edilecek prefabrik yapıların teslimlerinde KDV oranının geçici bir süreyle veya kalıcı olarak yüzde 1’e indirilmesi isteniyor.

Öte yandan, şu an uygulamada sadece Türkiye Kızılay Derneği ile ilgili bir KDV istisnası var. Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna bulunuyor (KDVK. Mad.13/h). Uzmanlar, benzer bir KDV istisnasının AFAD için de getirilmesini öneriyor.

Nasıl Bir Ekonomi