Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 13649056-120[61-2013/ÖZE-01]-35 sayılı özelgesinde;

Şirket personellerin maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenen protokollere istinaden bankalardan sağlanan promosyon tutarları şirket hesabına aktarıldığı, aktarılan promosyon ödemesinin gelir olarak kaydedilmediği, herhangi bir komisyon alınmadığı ve bu tutarın personelin hesabına aktarılmasının sağlandığı belirtilerek, personele ödenen promosyon tutarlarının vergiye tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.


Gelir Vergisi Kanunu Yönünden;

-Maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya nakit olarak ödenmesi durumunda, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren ilişkisi olmadığı,

-Bankalar tarafından, vergi mükellefi olsun veya olmasın promosyon anlaşması yapılan kuruma ödeme yapılması ve bu ödemelerin gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması halinde, ödeme yapan kurum aracı durumunda olacağından,

Çalışanlara yapılan bu türden ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, promosyon ödemelerinin şirket kazancına dahil edilerek çalışanlara promosyon ödemesi yapılması halinde ücret kabul edilerek Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.


Damga Vergisi Kanunu Yönünden;

Şirket personelinin maaşlarının bankaya yatırılması işlemine bağlı olarak banka tarafından personele yapılan promosyon ödemeleri hizmet karşılığı yapılacak bir ödeme olmadığından, promosyon ödemesi nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.


Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden;

-Şirket personelinin maaşlarının bankaya yatırılması işlemine bağlı olarak banka tarafından personellere yapılan promosyon ödemeleri KDV'ye tabi bulunmamaktadır.

-Promosyon ödemeleri üzerinden komisyon alınması veya promosyon ödemesinin bir kısmının şirketinize yapılması (şirketiniz hesaplarının söz konusu bankada bulunması sebebiyle) halinde, şirkete yapılacak promosyon ödemesi veya söz konusu komisyon tutarı üzerinden düzenlenecek faturada %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.