Deprem Nedeniyle SGK'ya Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi Deprem Nedeniyle SGK'ya Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

2023/MART DONEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN 26/5/2023 TARİHİNE KADAR UZATILMASI

25/4/2023 tarihli ve VUK-154/2023-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2/5/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 5/5/2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılması nedeniyle, mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Mart dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20/5/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanacağı ve bu gecikmeden dolayı mükelleflerin mağdur olacağının anlaşıldığı,

Bu itibarla, 2023/Mart dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26/5/2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağının mütalaa edildiği Gelir İdaresi Başkanlığınca belirtilmiştir.

Bu doğrultuda her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26/5/2023 olarak uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SGK