Geçtiğimiz yıl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hataya geçirilen önemli uygulamalardan biri de e-tebligattı. SGK, son yıllarda pek çok işlemi hızla dijitalleştirerek işverenlere, çalışanlara ve vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Bu durum üzerinde kuşkusuz Kovid-19 salgınının da etkisi büyük. Bugünkü yazımda, e-tebligat uygulamasına Ankara ilinin de dahil edilmesi ile uygulamanın detayları üzerinde durmaya çalışacağım.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik, 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Yönetmelik, işverenlere 1 Ekim 2021’den itibaren 3 ay içinde başvuru yaparak e-tebligat adresi alma zorunluluğu getirmiş; uygulamaya ilk olarak pilot il seçilen Eskişehir’de başlanmıştı. Sonrasında uygulama genişlemeye başlamış ve Eskişehir’i Bursa, Konya ve Gaziantep illeri takip etmişti. 4 Nisan 2022 tarihi itibariyle bu illerin kapsama dahil olması sonrasında bu kez sıra Ankara’da. Yani idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi gibi alacaklar SGK tarafından artık Ankaralı işverenlere de e-tebligat yoluyla tebliğ edilmeye başlanacak.

Yeni dönem

SGK tarafından yapılan duyuruya göre, e-tebligat sisteminin kapsamının genişletilmesi amacıyla 01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde e-tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlandı.

Diğer taraftan Eskişehir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Ankara’da e-tebligat başvurusu yapmamış işverenler ile diğer illerdeki işverenlere eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecek.

Hangi evraklar?

SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, elektronik ortamda tebliğ edilebiliyor. Bununla birlikte elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması durumunda, diğer usullerle de tebligat yapılıyor.

Kimleri kapsıyor?

İşverenler, yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundalar. Bu bakımdan, pilot illerde e-tebligat başvurusunu yapmış işverenlerin tümü kapsamda bulunuyor.

E-tebligat gönderilmesi

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanıyor ve kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletiliyor. Elektronik imzalı evrak, işverenin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılıyor. Ayrıca talep edilmesi durumunda elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulabiliyor.

Adresin kapatılması

Zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan işverenlerin aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değil. Buna göre;

- Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılıyor.

- Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılıyor.

- Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılıyor. İşverenin başka sorumlulukları da bulunuyor. Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmalı.

Milliyet | Cem KILIÇ