Maliye Bakanlığı’nca uygulanan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi uygulamasına benzer şekilde, işyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayıları dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görev yapan personel arasından SGK İşveren Temsilcisi belirlenmişti. 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde başlatılmış olan uygulamanın sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerinin de uygulamaya dahil edileceği açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde SGK tarafından yapılan açıklama ile pilot illere yeni iller de eklendi. Bugünkü yazımda uygulamaya ilişkin detayları ve kapsama eklenen yeni illeri kaleme alacağım.

Hız kazandırıyor

SGK İşveren Temsilciliği uygulaması ile yüksek istihdam kapasitesine sahip, yani çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde iş ve işlemlerinin takip edilmesi ve geciktirilmeden sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Bürokrasi azalıyor

Uygulama ile çok sayıda işçi istihdam eden işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını en kısa süre içerisinde almak, takip ederek sorunları hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile sonuçlandırmak amacıyla taşra teşkilatındaki personel arasından “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendiriliyor. Böylece, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilebilecek.

SGK İşveren Temsilciliği uygulamasının hedefleri ise şu şekilde:

* İşyerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına göre kurum tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması,

* İş süreçlerinin kısaltılması,

* İş ve işlemlerin takibinin yapılmasıyla hızlı sonuçlandırılması.

Yeni iller eklendi

Uygulamaya başlanması için seçilen pilot iller, belirtilen özellikte çok sayıda işletmenin olduğu, güçlü bir sanayiye ve ticarete sahip olan Gaziantep ve İzmir’di. Uygulamaya eklenen yeni iller ise Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Samsun.

SGK İşveren Temsilcisi; memur, şef ve yönetici durumundaki personel arasından 1 asil ve 1 yedek olmak üzere belirleniyor, ad, soyad, unvan, e-posta adresi, işyeri telefon numarası ve görevlendirilen personelin temsil durumuna (asil, yedek) ilişkin bilgiler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne ait kurumsal e-posta adresi üzerinden ilgili işyeri işverenlerine bildiriliyor.

Deprem bölgesi için kolaylık

SGK tarafından yapılan yeni bir açıklamada, deprem bölgesindeki il ve ilçelerde mücbir sebep dönemlerinde olmak ve erteleme süresinin sonuna kadar verilmiş olmak kaydıyla yasal süreler dışında verilen işyeri bildirgelerinden dolayı idari para cezası uygulanmayacağı açıklandı.

Deprem bölgesi ile ilgili önemli tedbirleri hayata geçiren kamu kurumlarından biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu kapsamda, SGK tarafından daha önce yapılan açıklamalarda,

* Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 4-a ve 4-c kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri için 06.02.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15.08.2023 tarihine kadar,

* Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ise yükümlülüklerin 15.12.2023 tarihine kadar ertelendiği belirtilmişti.

Yeni açıklamada ise belirtilen tarihler aralığında olmak ve erteleme süresinin sonuna kadar verilmiş olmak koşuluyla yasal süreler dışında verilen işyeri bildirgelerinin de erteleme kapsamında kabul edileceği ve herhangi bir idari para cezası uygulanmayacağı açıklandı. Bölgedeki işverenler için şartlar hala çok zorlu. Dolayısıyla, söz konusu uygulama bölge işverenleri açısından faydalı olacaktır.

Kaynak: Milliyet | Cem Kılıç