5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, evli çiftlerin son üç yılda normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığı ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu alınması halinde, tüp bebek tedavisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor.

Bu haktan yararlanabilmek için eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında veya bakmakla yükümlü olunan kişi olması gerekiyor. Ayrıca en az 900 prim gün sayısı bulunmalıdır. Son üç yıl koşulu erken menopoza giren kadınlar ve sperm yetmezliği bulunan erkekler için aranmaz.

Tüp bebek tedavisinden yararlanabilmek için kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması şartı aranıyor.

KISIR ERKEKLER İÇİN DE SAĞLANIYOR

Tüp bebek tedavisinden yararlanabilmek için sadece kadının kısır olması gerekmiyor. Kadın sağlıklı olsa bile erkekte kısırlık olması halinde de tedavi giderleri karşılanıyor.

ÇOCUKLU ÇİFTLERİN TÜP BEBEK TEDAVİSİ KARŞILANIR

Kanunun ilk halinde, eşlerden birinin önceki evliliklerinden çocuğu bulunması durumunda tüp bebek tedavisi karşılanmıyordu. 2015 yılında yapılan değişiklikle önceki evliliklerinden ayrı ayrı çocuk sahibi olan çiftlerin birlikte çocuğu yoksa tüp bebek tedavisinden yararlanmalarının önü açıldı.

Birlikte çocuğu olmayan çiftlerin ortak çocuk evlat edinmiş olmaları da tüp bebek tedavisinin karşılanmasına engel teşkil etmiyor.

EKSİK PRİM GÜNÜ İÇİN BORÇLANMA HAKKI VAR

SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılaması için eşlerden birinin en az 5 yıldır sigortalı olarak çalışması veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün prim ödenmiş olması gerektiğini yukarıda belirttik. Prim günü eksik olanlar, hakları varsa askerlik borçlanması ile eksik günlerini tamamlayabilirler.

DENEME SAYISINA GÖRE KATILIM PAYI

Tüp bebek tedavisi alanların ödeyeceği katılım payı, deneme sayısına göre değişiyor. İlk denemede yüzde 30 oranında katılım payı ödeniyor. İkinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 oranında katılım payı alınıyor.

Birden fazla embriyo transfer edilmesi nedeniyle çoğul gebelik olursa, tüp bebek tedavisi karşılanmakla birlikte taburcu oluncaya kadar bebekler için verilen sağlık hizmetleri karşılanmıyor. Bununla birlikte, kadının yaşı, embriyo kalitesi gibi tıbbi zorunluluk hallerinde birden fazla embriyo transferi yapılabiliyor.

GAZİLERE KOLAYLIK

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malulleri, 2330 Sayılı Kanun kapsamında malullük aylığı almakta olan vazife malulleri ile vazife malulü olarak aylık almakta olup başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara kolaylık sağlanıyor. Bunların tüp bebek tedavisinde, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerine başvurma koşulu aranmıyor. Ayrıca beş yıl sigortalılık ve 900 prim günü olup olmadığına da bakılmıyor.

40 YAŞA DİKKAT!

Tüp bebek tedavisine başlanan kadının embriyo transferinin yapıldığı tarihte 40 yaşından büyük olması halinde SGK tedavi bedellerini karşılamıyor. Ancak, kadının 40 yaşından küçük olduğu tarihte düzenlenmiş geçerli bir sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmesi halinde tüp bebek tedavisi SGK tarafından karşılanır.

HaberTürk