2011 yılında 6111 sayılı Kanun’la getirilen, işverenler çalıştırmakta oldukları sigortalı için Mesleki Yeterlilik Belgesi alırlarsa, ilave 12 ay daha teşvikten yararlanabilir hükmü; SGK sisteminin, online olarak tanımlamaya izin vermemesi sonucu fiili olarak yaşanan uygulama zorlukları nedeniyle binlerce işverenimizi mağdur etmeye devam ediyor.

Yasanın yıllar önce işverenlerimize tanıdığı bu hak ile ilgili sorun  basit bir çalışmayla çözülebilecekken  maalesef bugüne kadar çözüm üretilemediğinden   Bu durum ilgili kurumların “ MYK Belgesi alın ilave teşviklerden yararlanın”şeklindeki talimatıyla da  çelişiyor.

Konuya İlişkin Yasal Düzenleme

13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 10. Madde kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

6111 Sayılı Kanun Teşviki Nedir?

– Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,

– Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,

– Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmek,

– Kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Kanunla 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde ile yapılan düzenleme getirilmiş ve bugün itibariyle aşağıdaki şartları taşıyan çalışanlar bu teşvikten yararlanmaya devam etmektedir.

Sigortalı için Faydalanma Şartları;

– 01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,

– 18 yaşından büyük olmalı,

– Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

– İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı,

– Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.

Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı aranmakla birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkânı getirilmiştir.

Teşvik Miktarı Ne Kadar?

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi ile getirilen sigorta prim teşviki, sigortalının prime esas kazancının üzerinden hesaplanmaktadır. Kapsama giren sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hissesine ait kısmının tamamı teşvik kapsamındadır.

Çalışanlar İçin MYK Belgesi Alınırsa

4447/Geçici 10. madde (6111) teşviki kapsamında, işverenler çalıştırmakta oldukları sigortalı için Mesleki Yeterlilik Belgesi alırlarsa, ilave 12 ay daha teşvikten yararlanabiliyorlar.

MYK Kapsamında Belge Alma Zorunluluğu Getirilen Meslek Sayısı

Çalışma Bakanlığı’nın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile 26 meslekte ve 9/4/2021 tarihinde yayımlamış olduğu altıncı tebliğde ise 40 meslekte olmak üzere toplam 183 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca yıl sonuna kadar 43 meslekte de belge zorunluluğu getirileceği ön görülmektedir. Ayrıca Bugün itibariyle toplam 204 meslek için  zorunluluk getirilmiştir Belge zorunluluğu olan mesleklerin linkini aşağıda yer almaktadır. https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

Gerek meslek zorunluluğu getirilen 204 Meslek gerekse zorunluluk getirilmemekle beraber MYK tarafından Ulusal Meslek Standardı belirlenen toplam 895 meslek için belge alınması durumundan mevzuat açısından bu kapsamda olan çalışanların tamamı ilave 12 aylık teşviklerden yararlanmaktadır.

Konuya İlişkin MYK Sitesinde Yer Alan Açıklama

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda MYK-SGK veri bağlantısı (web servisi)  kurularak, Kanun kapsamında uygulanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam eden işverenlerin 12 aydan 54 aya varan işveren primlerinin devlet tarafından karşılanması uygulaması, internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

MYK portalından 6111 sayılı kanunda belirtilen şartları taşıyan tüm mesleki yeterlilik belgesi sahipleri SGK sistemine çevrimiçi olarak iletilmekte, böylelikle işveren primi muafiyetlerinden yararlanacak işverenler, belge ibrazıyla SGK’ya başvuru yapmak zorunda kalmamaktadır.

Bu kapsamda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi 24.633 kişiye ait sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının en az bir ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığı tespit edilmiştir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 12 aydan 54 aya kadar işveren prim desteğinden yararlanmasını sağlayan teşvik, Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31.12.2020 yılına kadar devam etmektedir.

Mevcut Durum

Konuyla ilgili MYK Sitesinde yukarıda yer alan açıklama yer almakla birlikte şu an SGK sistemi, bu ilave 12 ay teşvikten yararlanmak  için online  tanımlamaya izin vermiyor. SGK ile MYK arasında veri bağlantısı sağlandığı halde SGK, işverenden belge, dilekçe ve iş takibi talep ediyor. Konuyla ilgili;

SGK Teşvikler Daire Başkanlığı’

“Çalışmakta iken MYK belgesi alan sigortalılara sağlanacak ilave 12 aylık süre için işyerinin bağlı bulunduğu SGM’ye dilekçe ile müracaat edilmesi, SGM tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Başkanlığımıza resmi yazı ile durumun intikal ettirilmesi yönünde görüş veriyor.

Ayrıca verilmiş bu resmi görüş yazısına istinaden SGK Müdürlüklerine giden çok sayıda işverenin uygulama belirsizliğinden dolayı dilekçesi kabul edilmiyor veya kabul edilen dilekçelerle ilgili süreç belirsizlikten dolayı tamamlanamıyor. Bu da binlerce işverenin yasal olarak tanınmış bir haktan yararlanamaması sonucunu doğuruyor.

Yapılması Gereken

Yapılması gereken çözüm çok basittir;

– İşveren, işçisine MYK belgesi aldırdığında, bu belge MYK veri tabanına kaydedilmektedir.

– Şuan SGK-MYK arasında veri alışverişi kurulmuştur. Dolayısıyla buradan SGK, işçi için belge kontrolünü yapabilecektir. Belgesi olan işçi için online kontrol sistem üzerinden gerçekleşecek, “şu işçi için 12 ay teşvik tanımlaması yapabilirsiniz” diyecektir.

Nasıl aynı teşvik kapsamında İŞKUR kaydı şartını teyit için işverenden “git İŞKUR’dan kayıt belgesi getir” denmiyorsa, sistem üzerinden online kontrol sağlanıyorsa, aynı şekilde MYK belgesi için de online kontrol sağlanmış olacaktır. Çok basit bir işlemle sağlanabilecek bu kolaylık sağlanmadığı için, özellikle çok sayıda işçi istihdam eden işverenlerimiz MYK belgesine soğuk bakmaktadırlar. Yasanın yıllar önce işverenlerimize tanıdığı bu hak ile ilgili sorun  basit bir çalışmayla çözülebilecekken  maalesef bu yapılamadığı için binlerce işverenimizi mağdur etmeye devam etmektedir.

Sorunun bugüne kadar  çözülmemesi nedeniyle özellikle ticaret ve sanayi merkezi olan Bursa ilimizde binlerce çalışan istihdam eden çok önemli sayıda  işverenimiz rahatsızlıklarını E.SGK Başkanı sıfatım nedeniyle tarafıma iletmektedirler.

Binlerce işçi istihdam eden ve özveriyle katma değer üreten çok sayıda sanayici ve firmamızı ilgilendiren bu önemli sorunun ÇSGB’mız Sn.Vedat Bilgin ve yeni SGK Başkanımız Sn.Kürşad Arat tarafından en kısa sürede çözüleceğini umut ediyorum.

Olay | Fatih ACAR