Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan ek vergiye ödeme kolaylığı getirildi. Ek vergi normalde ilki kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği nisan ayında, ikincisi ise ağustos ayında olmak üzere 2 taksitte ödenmesi gerekiyordu. Ancak, bazı şirketlerde ek vergi oldukça yüksek miktarlarda hesaplandı. 

Öyle ki, ek vergi tutarları şirket sermayelerini aşan miktarlara ulaştı. Şirketler bu tutarları ödemekte zorlanmaya başladı. Bu nedenle de bazı şirketler dava açarak ödeme yükümlülüklerini erteleme eğilimine girdiler.

Maliye bugün yayınladığı tahsilat iç genelgesi ile, ek verginin 12 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağladı.

Taksitlendirme kolaylığı ödeme zorluğu yaşayan şirketleri oldukça rahatlattı.

Konuyu değerlendiren EKONOMİ yazarı YMM Abdullah Tolu, taksitlendirme kolaylığının önemli bir düzenleme olduğunu, şirketleri rahatlatacağını, hatta dava açmaya hazırlanan çok sayıda şirketin davadan vazgeçebileceğini belirtti.

7440 sayılı yapılandırma kanunun 10/27. maddesi ile bir defaya mahsus olmak üzere 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen ve vergi matrahından indirilen istisna kazanç ve indirimler üzerinden ek vergi hesaplanması ve tahsil edilmesi öngörülmüştü.

43-d7ZP