KDV İade Talebinde Bulunabilecek Asgari Tutar 2000 TL Olarak Belirlenmiştir... KDV İade Talebinde Bulunabilecek Asgari Tutar 2000 TL Olarak Belirlenmiştir...

Elektronik Beyanname Sisteminde yapılacak yıl sonu çalışmaları nedeniyle 31 Aralık 2022 Cumartesi saat 23.55 ila 1 Ocak 2023 Pazar saat 00:30 arasında İnternet Vergi Dairesi, e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.