Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde 15 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik ile değişiklik yapıldı. Değişiklik Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile Yönetmeliğin 71 inci maddesine;

"İşyeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış meslek alan/dallarında verilen ustalık işyeri açma belgeleri tek başına işyeri açma imkânı vermez. hükmü eklendi.

TÜRMOB'un girişimleri üzerine yayımlanan bu Yönetmelik değişikliği ile ticaret lisesi mezunlarına ve sair yollarla muhasebe alanında ustalık belgesi alanların doğrudan işyeri açabilmelerine yönelik risk bertaraf edilmiştir. Bu belgeye sahip olanlar 3568 sayılı Kanunda belirtilen şartları yerine getirmeden işyeri açamayacaklardır