Mükellefin, herhangi bir satışı olmamasına rağmen ve bu yönde bilgi vermeksizin muhasebeciden düzenlemesini istediği fatura nedeniyle SMMM'nin komisyon kazancı ve iştirak sorumluluğu gündeme gelebilir. Bu yönde bir ihtilaf ortaya çıktığında Danıştay'ın bakış açısına örnek olması açısından aşağıdaki kararı paylaşıyorum.

Danıştay ispat yükünü muhasebeci üzerinde bırakmaktadır. Böyle bir durumda kullanılmak üzere vekil sıfatıyla fatura düzenlendiğini gösteren gerekçelendirilmiş bir vekaletname almakta fayda olabilir.

(Not: Söz konusu yazıyı mükellefin direktifi ile kesilen faturaya ilişkin yazdım. Mükellefin bilgisi yoksa kaçakçılık suçlarının yanında başka suçlar ve ciddi sorumluluklar meydana gelir ki kesinlikle uzak durulmalıdır.)

Danıştay VDDK Kararı Özeti:

Davacı, fatura ve perakende satış fişlerini herhangi bir komisyon karşılığı düzenlemediğini iddia etmekte ise de, mensubu olduğu mesleğin kurallarına da aykırı olan bu eylemin içerdiği risk gözetildiğinde karşılıksız yapılması ekonomik gereklere uygun düşmeyen ve davacı tarafından kanıtlanamayan iddianın kabulüne olanak yoktur.

Muhasebeciliğini yaptığı mükelleflerin bilgisi olmaksızın bastırılan ve özel gider indiriminde kullanılması için düzenlendiği kendi beyanlarıyla da sabit olan fatura ve perakende satış fişlerinden, ele geçirilemeyenlerin imha edilerek düzenlenmediği veya komisyon karşılığı düzenlenmediğini ispat yükü davacıya ait olmasına karşın, Vergi Usul Kanununun 3'üncü maddesinin (B) bendine de aykırı bir şekilde, ele geçirilmeyen fatura ve perakende satış fişlerinden kullanılanların ve bu belgelerdeki tutarların tespiti konusundaki kanıt yükünün davalı vergi idaresinde olduğuna dayanılarak tarhiyatın kaldırılması hukuka uygun görülmemiştir.

Av. Mehmet Alçay

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7166687240130084867/