Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret bugün belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletim, değerli iş veren temsilcisi, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonrasında çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak rakam üzerinde anlaşamamışlardır.

Bize düşen görev ülkemiz ve milletimizin için en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdik. Taraflardan herhangi birinin katılmadığı için çalışanların alacakları maaş düzeyini ortada bırakamazdık. Taraflar uzlaşmaya varamadıkları halde hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünüm ile uyumludur.

Ülkemiz 34,7 milyonluk işgücüne karşılık yarattığı istihdamla tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır.

Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi şekilde sarstığı süreçte Türkiye’nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgi ile takip edilmektedir. Ülkemizin elde ettiği her kazanımı 85 milyonun hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Yatırımların teşvikinden sanayi ve tarım ürünlerini desteklenmesinden her alanda bu gayretin neticelerini görmek mümkündür.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar pek çok talebi çözüme kavuşturduk. Bugün de 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı yaklaşımla hareket ettiğimizin kimsenin şüphesi olmasın.

"MEMUR VE EMEKLİNİN DE MAAŞINI BUNA GÖRE TESPİT EDECEĞİZ"

Akrebin kıskacında yoğurularak gelişen, büyüyen Türkiye’nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanı her bir insanımızsın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Memur ve emeklinin de maaşını buna göre tespit edeceğiz.

2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik.

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık. Ayrıca tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını muafiyet kapsamına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi yeni bir düzenleme ile temmuz ayında hatırlayalım 5 bin 500 liraya çıkarmaya yöneltmiştir. Bütün bunları yaparken unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var.

Altyapı ile üst yapı ile eğitimde sağlıkta attığımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber bu hesapları da ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık.

Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarmaya çalıştığımız bir süreçte meyveleri toplamaya başlayacağız. Enflasyon oranların hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ENFLASYON HEDEFİNİ DESTEKLEYECEK BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİK"

Enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu yıl ortasında yüzde 30’lu, yıl sonunda yüzde 20’li rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken, geçmiş kayıpları telafi edecek, önümüzdeki yıl enflasyon hedefini destekleyecek bir yaklaşım benimsedik.

Geçen yıl olduğu gibi ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Emekçilerimizin gelir ve refah seviyelerini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz.

"8 BİN 506 LİRA, OLARAK ARAMIZDA MUTABIK KALDIK"

Biz milletimiz için varız, var olmayı sürdüreceğiz. Diğer tüm hususlar gibi asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum.

Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8 bin 506 lira, olarak aramızda mutabık kaldık."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uzun ve zorlu bir süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Biz her platformla ifade ettiğimiz gibi TİSK’in 3 önceliği vardı. Birincisi ülkemizin sürdürülebilir refahı, ikincisi çalışma arkadaşlarımız enflasyondan korunması, üçüncüsü üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin sağlanması oldu. Dengeli bir asgari ücreti belirlemenin önemini aktarıyoruz. Pozitif mesajlarla ülkemiz çalışma hayatına pozitif mesaj vermeye gayret ettik.

Bugün işçi tarafıyla görüş ayrılıkları olmuş olabilir yarın başka mutabakatlar sağlayacağız. Hep birlikte yeni masalara oturacağız oralarda anlaşma sağlayacağız. Ben bu süreci sağ duyu ile değerlendirmelerini istirham ediyorum. Kutuplaşma bu aileye yakışmaz. Doğal olarak bu ücreti düşük bulanlar, yüksek bulanlar, dengeli bulanlar olacaktır. Asgari ücret taban ücrettir, makul olması gerekir. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işverenlerimize ilave adımları atma çağrısını buluyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret Türkiye’de çalışanların yüzde 37’sini ilgilendiren bir ücret. Bütün ücret yapılarını düzenliyor. Asgari ücretten sonra yeniden ücretlerin ayarlandığı sürece giriyorlar. Bu rakam bütün çalışanları sadece asgari ücretli çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da refahtan pay alacakları yeni ücret skalasına ulaştıracaktır. Bu Türkiye’nin büyürken emekçilerini düşünen bir tutumdur. Bu yaklaşım Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını emekçileriyle, üretim sürecine daha verimli bir şekilde katılmalarını sağlayacaktır.

Sürece katılan işverenlerimiz, işçi kesiminin temsilcileri masada olmasalar da müzakereler sürecinde rakamın oluşmasına katkı yapmışlardır. TİSK temsilcilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum."