Bu kapsamda stajyerler, uygulamalı deneyime sahip olur ve planladığı kariyer alanında profesyonel bağlantılar kurabilir. Dolayısıyla stajın bir eğitim faaliyeti olduğunu unutmamak gerekir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 18. Maddesinde yer alan hüküm gereği on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmakla yükümlü tutulmuştur.

Öğrenci sayısının tespitinde kesirlerin tam sayıya tamamlanması gerekmektedir. Stajyer çalıştırma yükümlülüğü her ay çalışan sayısına göre değil, cari yılın ocak ayında bildirilen personel sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.

Diğer bir anlatımla 3308 Sayılı Kanun'a göre, 10 ve daha fazla personel çalıştıran firmaların, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından öğrencileri stajyer olarak değerlendirilebilmesi için, sigorta bildirimlerinin okulları tarafından yapılması gerekmektedir.

Stajyer ücretleri ve stajyer çalıştıran işletmelere verilecek destek tutarları hakkında 05.01.2022 tarih ve 31710 sayılı Resmî Gazete'de 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştı.

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri, aynı zamanda devlet katkısı ödemelerinin süresi hakkında düzenlemeler şu şekildedir:

* 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30'undan az olamayacağına dair karar alınmıştır.

* Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi son sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler brüt asgari ücretin %50'sinden az olamayacaktır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01.01.2024-31.12.2024 döneminde uygulanacak asgari ücreti 2024 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlemiştir. 2023 yılı Temmuz ayına göre yüzde 49,11 oranında artış yapılmıştır. Yapılan yeni artış sonrası minimum stajyer ücret seviyeleri şu şekildedir:

* Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi son sınıf öğrencilerine: 10.001,25 TL

* İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere (9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencileri için): 5.100,64 TL

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin belirli bir kısmı işverenlere destek olarak devletçe karşılanmaktadır.

Buna göre, yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için ödenen ücretin üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ödenen ücretin üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenen ücretin ise tamamı işverenlere destek olarak ödenecektir. Söz konusu teşvik stajyer istihdamını özendirmesi açısından işverenlere ödenmektedir.

Editör: Hakan UYSAL