İşverenler her ay işçileri çalıştırdıkları gün sayısını SGK'ya bildiriyor. Ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın bu bildirim 30 gün üzerinden yapılıyor. Ancak işçinin rapor alması ya da devamsızlığı halinde bildirilecek gün sayısı o ayın fiilen kaç gün olduğuna göre değişiyor. Şubat ayı da yılın en kısa ayı olduğu için şubat ayında raporlu olan işçinin gün sayısı ayın tamamında çalışana göre önemli ölçüde azalıyor. Yani şubatta rapor alanın günü daha fazla eksiliyor.

31 gün olan aylarda 1 günlük rapor alan işçi için gün sayısı anlamında kayıp olmazken, diğer aylarda rapor alan ve almayan işçi arasında gün sayısı olarak fark doğuyor. Bu farkın en fazla olduğu ay da şubat. Örneğin; 2024 yılı Şubat ayında eksik günü olmayan işçi için işveren 30 günlük bildirim yapıyor. Ancak 2 gün rapor alan işçi için fiilen 2024 yılı Şubat ayı 29 gün olduğu için 29-2=27 hesabıyla 27 gün bildirim yapılıyor. Dolayısıyla işçi 2 gün rapor almış olsa da eksik günü olmayan işçiye göre 3 gün SGK'ya eksik bildiriliyor. 2024 yılı bu anlamda özel bir örnek. Çünkü 2024 Şubat'ın 29 gün olduğu bir yıl. Ancak artık olmayan yıllarda şubat ayı 28 gün olduğu için işçinin gün sayısındaki eksilme daha fazla oluyor. Örneğin; 2023 yılı Şubat ayında 3 gün rapor almış bir işçi için işveren SGK'ya 28-3=25 gün hesabıyla 25 gün bildiriliyor. Aynı ay eksik günü olmayan işçi için ise 30 gün bildirim yapılıyor. Dolayısıyla 3 gün rapor alan işçi ile rapor almayan işçi arasında 5 günlük bir fark oluşuyor.

31 GÜN AYINDA AVANTAJ

SGK'nın bütün ayları 30 gün olarak kabul edip eksik gün bulunan aylarda ayın fiilen kaç gün olduğuna göre hesap yapması, 31 gün olan aylarda rapor alan işçiler için avantaj doğuruyor. Örneğin; 2024 yılı Ocak ayında 1 günlük rapor alan işçi için SGK'ya bildirilecek gün sayısı 31-1=30 olarak hesaplanıyor ve 30 gün bildirim yapılıyor.

BİLDİRİM HER AYIN 26'SINDA

İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin gün sayısı ve prime esas kazancını SGK'ya takip eden ayın 26'sına kadar bildirmeleri gerekiyor. Örneğin 2024 yılı Ocak ayının SGK bildirimlerinin 26 Şubat 2024 gün sonuna kadar yapılması lazım.

Akşam | Okan Güray BÜLBÜL