Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan firmalar bildirimle yükümlü olacaktır:

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar

Geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar
 

Aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar

Firmanın toplam nakdi kredi bakiyesi hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço, net satış hasılatı ve aktif büyüklüğü hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan yıllık kurumlar vergisi beyannamesi dikkate alınmaktadır.
 

Raporlama Nasıl Yapılır?

Kapsama giren firmalar, aylık ve üç aylık veri formlarını açıklama formuna uygun olarak Rapor Girişi alanından izleyen ayın son gününe kadar sisteme yükleyecektir.

Aylık Veri Formu ve Üç Aylık Veri Formu ile Bildirimler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz 
 

TCMB

https://tcmbveri.gov.tr/