Buna göre, 2024 yılı için;

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 239.000 TL,

-Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 2.405.000 TL

olarak tespit edilmiştir.

Editör: Hakan UYSAL