Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde 05.01.2024 tarihinde yapılan duyurusunda;

2024 yılı için kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden iadesinde 239.000.-TL’ya kadar olan tutar inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. KÜÇÜK TUTARLARIN TALEP EDİLMEMESİNİ TAVSİYE EDERİZ.

Nakden yapılacak iade taleplerinin 239.000 Türk lirasını aşması halinde aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir.

Nakden iade talebinin 239.001.- ila 2.405.000.- TL arası olması halinde süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca yerine getirilir.

İade talebinin 2.405.000.-TL’yı aşması halinde ise aşan tutarın vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınanlar tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

ALACAK TUTARININ NAKİT İSTEME YERİNE AYLIK KDV, MUHTASAR ÖDEMELERİNE MAHSUBUNUN TALEP EDİLMESİNİ ÖNEMLE TAVSİYE EDERİZ.

Nakden iadesi talep edilecek geçici vergilerden doğan alacaklar, katma değer vergisi iadelerinden mahsup yoluyla ödenmişse, öncelikle geçici vergiye mahsup edilen KDV’ler için yeminli mali müşavir tasdik raporu verilmiş olması gerekmektedir.

Geçici vergilerin nakden iadesinde sınır bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.