Tevkifatlı faturanın normal faturadan herhangi bir farkı yok. Ancak, her nedense faturalaşma sürecinde işin içerisine tevkifat girince kafalar bir şekilde karışıyor.

Tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran en önemli farklılık, faturaya konu olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek iki taraftan da alınıyor olması.

Özellikle son dönemde, nakliye hizmeti, demir ve çelik ürünlerinin teslimi, ticari reklam hizmeti gibi sektörler kısmi tevkifat kapsamına alındı. Hal böyle olunca, tevkifat ticari ve doğal olarak muhasebe açısından karşımıza çıkan en önemli konular arasında yerini aldı.

Fatura Düzenleme Sınırı Kafaları Karıştırdı!

Bilindiği üzere, 30.12.2022 tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 544 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren fatura düzenleme sınırı KDV dahil 4.400,00 TL olarak belirlendi.

Buna göre, 01.01.2023 tarihinden itibaren KDV dahil 4.400,00 TL‘yi aşan mal ve hizmet satışları için fatura düzenlenmesi gerekli.

Tevkifatlı Faturada Sınır Değişti Mi?

2023 yılında Tevkifatlı Fatura düzenleme sınırının 4.400,00 TL olduğuna dair kafa karışıklığı var!

Ancak, hemen belirtelim, 2023 yılında tevkifatlı faturada sınır değişmedi!

Tevkifatlı faturada sınır yeni yılda da 2.000,00 TL olarak devam ediyor!

Nasıl Mı?

Çünkü, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000,00 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacağı, ancak, sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı açıkça yer alıyor.

Peki, Fatura Düzenleme Sınırı 4.400 TL İken Tevkifatlı Faturada Sınır 2.000 TL Olabilir Mi?

Tabiki olabilir.

Çünkü, fatura düzenleme sınırı VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır (544 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği).

Ancak, faturadaki tevkifat sınırı KDV Genel Uyguluma Tebliği ile belirleniyor.

Bu noktada, tevkifata tabi işlem sınırında bir değişiklik olabilmesi için KDV Genel Uygulama Tebliği açısından bir değişiklik gerekli.

Ayrıca, fatura düzenleme sınırı olan 4.400 TL ve tevkifata tabi işlem sınırı olan 2.000 TL’de KDV Dahil rakamlar olduğunu hatırlatmak isteriz.

Berkay Özgüven
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir