Dijital teknolojiler, pandemi sonrası sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik toparlanmanın anahtarı haline geldi. Dijitalleşme alanında sağlanacak ilerlemeler, aynı zamanda yeşil ekonomik dönüşümü, başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların ekonomiye katılımını destekleyecek. Bilgi ekonomisi ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, değer zincirlerine erişimin desteklenmesi Türkiye ülke stratejisinin temel hedefleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile Uçtan Uca Tasarımı projesi, Türkiye’de dijitalleşme sürecinin desteklenmesine yönelik geliştirdiği önemli bir politika girişimidir. Blockchain teknolojisi, zaman ve maliyet bakımından getireceği iyileştirmelerle ticaretin kolaylaştırılmasında yol açacağı dönüşümün yanı sıra, kâğıt tabanlı prosedürlerin ve enerji kullanımının azaltılmasını, paydaşlar arası işbirliğinin artırılmasını sağlayacaktır. Böylece daha yeşil ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişi hızlandırıcı, değer zincirlerine erişimi kolaylaştırıcı bir etki yaratacaktır. Ticaret Bakanlığı ile kâğıtsız ihracat süreçlerinin geliştirilmesine yönelik attığı bu adım ticarette dijitalleşme yolunda devam niteliğinde projelere vesile olacaktır

Türkiye’de ihracatın dijitalleşmesini ve blockchain altyapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan “İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı” projesinde birinci faz çalışmaları tamamlandı.

Blockchain tanımı: Blockchain yani blok zinciri, halka açık blok olarak da bilinen işlem kayıtlarını, eşler arası düğümler aracılığıyla birbirine bağlanan bir ağda “zincir” olarak bilinen çeşitli veri tabanlarında saklayan bir yapıdır. Tipik olarak, bu depolamaya “dijital defter” denir. Bu defterdeki her işlem, eşler arası bilgisayar ağları tarafından bağımsız olarak doğrulanır, zaman damgalıdır ve büyüyen bir veri zincirine eklenir. Kaydedildikten sonra veriler değiştirilemez. Bu nedenle, dijital defterin içerdiği bilgiler son derece güvenlidir.

Daha basit bir ifadeyle, dijital defter, bir ağdaki çok sayıda bilgisayar arasında paylaşılan ve içinde işlem kayıtlarının gerçek satın almalara dayalı olarak depolandığı bir Google elektronik tablosu gibidir. Büyüleyici tarafı, herhangi birinin verileri görebilmesi, ancak onu bozamamasıdır. .

Blockchain neden önemlidir: İş bilgi üzerinde çalışır. Ne kadar hızlı alınırsa ve ne kadar doğru olursa o kadar iyidir. Blockchain, yalnızca izin verilen ağ üyeleri tarafından erişilebilen değişmez bir defterde depolanan anında, paylaşılan ve tamamen şeffaf bilgiler sağladığı için bu bilgileri sunmak için idealdir. Bir blockchain ağı siparişleri, ödemeleri, hesapları, üretimi ve çok daha fazlasını izleyebilir. Üyeler gerçeğin tek bir görüşünü paylaştığı için, bir işlemin tüm ayrıntılarını uçtan uca görerek size daha fazla güvenin yanı sıra yeni verimlilikler ve fırsatlar da sağlayabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ihracat süreçlerindeki iş ve işlemlerin, blockchain ağı üzerinde yürütülmesi, yönetilmesi ve takibini amaçlayan projede ilk faz tamamlandı.

Geçen yıl 6 Aralık’ta başlatılan projenin ilk faz çalışmaları, bu yıl 8 Mart’ta açılış toplantısıyla tanıtılmıştı. Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmının blockchain teknolojisiyle yeniden tasarlanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ilk fazda, işlemlerin şeffaf bir şekilde takip edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belirli işlem basamaklarının otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılabilmesi gibi proje başında ortaya konan hedeflerin tümü gerçekleştirildi.

İlk fazda ayrıca ihracat süreçlerindeki ihracatçı, gümrük müşaviri, nakliye şirketi, banka, sigorta şirketi ve kamu kurumları gibi paydaşların şeffaflık ve güven içerisinde işlem yapabilecekleri bir ekosistemin blockchain ile mümkün olduğu sonucuna ulaşıldı.

İşlem basamaklarını azaltarak süreçlere hız kazandıracak ve ihracat işlemlerinin maliyetlerini düşürecek uygulamaların analiz edildiği ilk fazda, kağıt kullanımı ve belge transferi için gerekli kaynak kullanımının ortadan kaldırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin ve yeşil dönüşümün paydaş kurumlarca benimsenebileceği görüldü.

Aynı zamanda paydaşların, sistem üzerindeki işlemlerden neredeyse eş zamanlı haberdar olması sağlanarak bilgi paylaşım yöntemlerinin çeşitliliğinden doğan gecikmelerin önüne geçilebileceği anlaşıldı.

İkinci fazında, “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi” ile ihracat sürecinin analiz edileceği proje, 2022 sonu itibarıyla tamamlanacak.

Ticaret Bakanlığı başta  Blockchain ve yapay zekâ olmak üzere gelişen teknolojilerin dış ticaret alanında kullanımı amacıyla yoğun çalışmalar yapıyor

İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı projesini, Blockchain teknolojisinin ülkemizdeki ihracat süreçlerine entegre edilmesinin yaratacağı fayda çok önemlidir.

Projenin ilk  ayağında seçilen az sayıda ürün için mevcut ihracat sürecinin en detaylı şekilde haritalandırılacak,

“Projenin ikinci ayağında Blockchain teknolojisinin kamu ve özel sektörde kullanım alanları, hangi sorunları çözüp hangi sorunlarda farklı teknolojilerin kullanımının daha doğru olacağı gibi konulara odaklanacak.
 

Blockchain tabanlı oyunlar 1 milyar dolara ulaştı

Sınırlı üretimdeki dijital ürünlerin mülkiyetine dayanan NFT furyası, oyun endüstrisine de girdi. 173 milyar dolarlık oyun endüstrisinin 1 milyar dolardan fazlasını blockchain tabanlı oyun pazarı oluşturuyor.

NFT’nin radarındaki yeni trendleri ve oyun endüstrisinin geleceğini inceleyen Casper’ın araştırmasına göre, NFT’nin oyun endüstrisine göz kırpması yeni bir süreci başlattı.

P2E (play-to-earn) konseptli oyun pazarının gelişmesi, blockchain tabanlı NFT oyunlarının tüketilmesine olanak sağlıyor. Kazanmak için oynayanlar, yeni bir oyun kültürü oluştururken, koleksiyonerler oyunlardaki dijital mülkiyete odaklanıyor. Özellikle MOBA tarzı oyunlardaki karakterlere ait NFT’lerin sahibi olmak isteyen büyük bir kitle ve ekonomi oluşuyor.

Nevzat ERDAĞ