• Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel  fatura  (bavul  ticareti)  ile  yapılan  satışlarda)  istisna ve Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna tutarları yükseltilmiştir. Buna göre;

-Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda istisna uygulanacak asgari tutar 2.000 TL’den 10.000 TL’ye (Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir)

-Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna uygulanacak asgari tutar 100 TL’den 1.000 TL’ye (Bu toplama, aynı faturada yer alan birden fazla mal çeşidi dâhildir.)

çıkarılmıştır.

  • Sanal veya fiziki ortamda satılan kart, şifre ve kodlardaki KDV uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.( Kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyette olanlar), sanal ortamda (yayın platformları, oyun siteleri, uygulama mağazaları gibi) pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanılabildiği gibi, sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında da  kullanılabilmekte  olup,  bu  kart,  şifre  ve  kodlar  sanal  ortamda  veya  fiziki  olarak satılabilmektedir. Bahse konu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilmektedir.)
  • Uluslararası taşımacılık kapsamında, taşımacılık faaliyetini yürütenlerin yetki belgesine sahip olması ve araçlarının bu yetki belgesine kaydedilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

“Mükelleflerin istisnadan yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli bir yetki belgesine sahip olmaları zorunludur. “ Taşımacılık faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden bu faaliyetin yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla yapılması mümkündür.” İade taleplerinde Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince alınan yetki belgesi ve eki taşıt belgesi ibraz edilecektir.

İlgili Genel Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.