İzaha Davet müessesesinin düzenlendiği Vergi Usul Kanununun 370. maddesinde ilk cümle şu şekilde yer alıyor:

Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.”

Özet olarak; vergi dairesinden böyle bir yazı aldıysanız ve aynı konu özelinde incelemedeyseniz yapacağınız şey bunu vergi dairesine cevabi yazıda bildirmek! İzaha davet müessesesi verdiğimiz örnekte uygulanamaz çünkü açık şekilde Kanuna aykırı.

Eskiden olurdu, hala kaldı mı bilmiyorum; sahte belge kullanma incelemesi yapılırken, eş zamanlı veya incelemeye müteakip olarak vergi dairesinden mükellefe ilgili sahte faturalara ait indirilecek KDV'lerin beyannamelerinden çıkarılması ve yine gider/maliyet olarak dikkate alındıysa bunların da ilgili hesaplardan çıkarılmasına dair müeyyideli yazı gelir ve herkesin kafası karışırdı. Bahsettiğimiz husus süreç olarak buna benziyor biraz. Böyle konularda idare arasında koordinasyon sağlanması elzem.

Kaynak: VergiAlgı | Faruk ARSLAN