(SAYI: 2022/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2022/21)

30 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31882

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MENKUL

KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/20)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/21)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 “(3) Menkul kıymetlerin tesiste dikkate alınacak değeri Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.