Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 7440 Sayılı Kanuna İlişkin Bilgilendirme (ÖNCE YAYIMLANAN)

Bilindiği üzere, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirme notu bilgilendirme görseli aşağıda değerli üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Bilindiği üzere, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bu kapsamda, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunuyla getirilen düzenlemeler ve mükelleflere sağlanan kolaylıkları başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

- Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak,

- Borçlar taksitler halinde ödenebilecek,

- Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak,

- Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek,

- Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla ya da izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyan yapılabilecek,

- Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak,

- İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek,

- 7256 sayılı Kanun ile 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabilecek,

- Yapılandırılan borçların tamamının peşin (ilk taksit ödeme süresi içinde) ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacak,

- 30 Eylül 2023 tarihine kadar araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecek,

* Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. * İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.

* Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunuyor.

* Pişmanlıkla ya da izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyana taksit imkânı veriliyor. * Matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor.

* Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.

* Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.

* Söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de peşin ödeme indiriminden yararlanılacak.

* 7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil edilmiş ve ödemeleri devam eden borçları bulunan mükelleflerin talep etmeleri halinde kalan taksit tutarlarına konu borçları yeni Kanuna göre yapılandırılabilecek.

* Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı bulunmaktadır.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse birinci ve ikinci taksitin süresinde ödenmesidir. Dolayısıyla, 25/05/2023 tarih ve 7300 sayılı CK ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi 31/07/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Birinci ve/veya ikinci taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Ancak, birinci taksiti süresinde ödemeyenler, yapılandırılan tutarın tamamı ile bu tutar üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammının birinci taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde Kanunda yararlanma imkânı bulunmaktadır.

Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.

Ayrıca, başvurularınızın (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin; 26/05/2023 tarih 32202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25/05/2023 tarihli ve 7300 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince son başvuru tarihi olan 03 Temmuz 2023 tarihine kadar bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Malmüdürlüğüne veya İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla başvurmaları önem arz etmektedir.

Önemle belirtmek isteriz ki 7440 sayılı yapılandırma kanuna başvuran kişilerin kanundan faydalanmaya devam edebilmesi için birinci ve ikinci taksitleri 31/07/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil) eksiksiz ödemesi gerekmektedir.