AK Parti'li milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 80 maddelik torba yasa teklifinde milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin devlet tarafından kişi ve şirketlere para karşılığında satılmasının önü açılıyor. Yasa teklifine göre Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) elinde bulunan vatandaşlara ve şirketlere ait vergilere ilişkin tüm bilgiler kamu kurumları dışında üçüncü kişi ve şirketlere para karşılığında satılabilecek. Satılacak bilgiler karşılığında kayıt başına en az 25 kuruş katılım payı alınması öngörülüyor. Başkalarına ait kişisel vergi bilgilerini parayla satın alanlar mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edemeyecek.

KATILIM PAYI MALİYE'YE

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre; Torba yasa teklifinde yer alan 15'inci maddeyle, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) mükerrer bir madde daha eklenecek. Bu maddeye göre, GİB sisteminde yer alan ve VUK'un vergi mahremiyetini düzenleyen 5'inci maddesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgiler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabilecek. Bu paylaşım karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak ve katılım payı alınacak. Katılım payının tutarı, sorgulanan veya dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı, verinin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda verinin sayısı, boyutu kapsamı ve mükellef sayısı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek. Katılım payları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Katılım payları, GİB tarafından bildirimin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar Maliye'ye ödenecek.