Yapılan değişiklikle;

Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere,

Araştırma,   Geliştirme   ve   Tasarım   Faaliyetlerinin    Desteklenmesi   Hakkında   Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

Araştırma    Altyapılarının     Desteklenmesine    Dair    Kanun    kapsamındaki    araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

Yeni makina ve teçhizat teslimlerinin 31.12.2022 tarihine kadar KDV’den istisna uygulamasına ilişkin süre 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.