Yapılan değişiklikle;

Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere,

Araştırma,   Geliştirme   ve   Tasarım   Faaliyetlerinin    Desteklenmesi   Hakkında   Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

Araştırma    Altyapılarının     Desteklenmesine    Dair    Kanun    kapsamındaki    araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

Yeniden değerleme Bağımsız denetim ve VUK Yeniden değerleme Bağımsız denetim ve VUK

Yeni makina ve teçhizat teslimlerinin 31.12.2022 tarihine kadar KDV’den istisna uygulamasına ilişkin süre 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.