Köşemde en son 08.07.2022 tarihinde “Yeni Varlık Barışı İsviçre'de Parası Olanlara” başlıklı yazımı okumuştunuz. İktidar, son 14 yılda 8'inci Varlık Barışı düzenlemesini 7417 sayılı Kanun ile bu kez Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 15. madde ile yaptı. Bir önceki Varlık Barışı'nda vergi ödemesi söz konusu değildi.

Yeni düzenlemede yurt dışı varlıklar ile ilgili Varlık Barışı'ndan yararlanılması durumunda; 30.09.2022 tarihine kadar yapılan bildirimler ile ilgili yüzde 1, 01.10.2022 ila 31.12.2022 tarihi arası yapılan bildirimlerde yüzde 2 ve 01.01.2023 ila 31.03.2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerde yüzde 3 oranında vergi alınması öngörüldü ancak yurt dışından getirilen bu paralar 1 yıl boyunca banka hesaplarında tutulması durumunda ödenen vergiler iade edilecek. Yurt içindeki varlıklarla ilgili varlık barışından faydalanılması durumunda yüzde 3 oranında vergi alınacak. Vergisiz Varlık Barışı'ndan  faydalanmayan mükelleflerin 9 aylık sürede ve vergili olarak uygulanacak olan Varlık Barışı'na ilgisinin İsviçre'nin Türk vatandaşlarına ait hesap bilgilerini Türk Gelir İdaresi ile paylaşmaya başlamasının etkisiyle fazla olabileceğini ifade etmiştim. Bugün sizlere, cari açığın yarısının kaynağı belli olmayan döviz girişi ile finanse edildiği tartışmalarının arasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘'Varlık Barışına İlişkin Soru ve Cevaplar'' broşüründen de faydalanarak, bu Varlık Barışı düzenlemesinin para yıkamak için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu ortaya koyacağım.

MÜKELLEF OLMAK ZORUNLU DEĞİL

Bundan önceki Varlık Barışı düzenlemelerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar yurt içi Varlık Barışı düzenlemelerinden faydalanamıyordu. Yeni düzenleme ile mükellefiyeti bulunmayanlarda Türkiye'de bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları için beyanda bulunup, yüzde 3 vergi ödeyerek Varlık Barışı'ndan faydalanacak. Bu kişiler taşınmaz dışındaki varlıklarını beyan tarihi itibariyle banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırmak zorundalar. Görüldüğü üzere kayıt dışı geliri olan ama vergi mükellefi olmayan bir kişi, bu para ister rüşvet ister uyuşturucu ticaretinden kazanılan para olsun yukarıdaki şartlara uyarak parasını yıkayıp, tertemiz bir şekilde sisteme sokabilecek.

TAŞINMAZLARIN DEVRİNDE TAPU HARCI  VE GELİR VERGİSİ YOK

Şirketlerin kendi adlarına olmayıp, kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen veya bunlar dışındaki (herhâlde emanetçiler) kişilerce tasarruf edilen varlıklar içinde Varlık Barışı'ndan faydalanılabilecek. Bu kapsamda şirket adına beyan edilen taşınmazların şirkete devrinde tapu harcı alınmayacak. Ayrıca ortaklar adına görünen taşınmazların şirket adına beyan edilerek şirkete devredilmesi, devreden ortak açısından elden çıkarma yani satış sayılmayacak ve değer artış kazancı hesaplanmayacak. Gerçek kişilerin satın aldıkları taşınmazları 5 yıl içinde elden çıkartmaları halinde değer artış kazancı nedeniyle gelir vergisi ödemeleri gerekmektedir. Varlık Barışı düzenlemesi hem harç hem de gelir vergisini kaldırarak ciddi bir cazibe yaratmıştır.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN