Birçok ilimizi etkileyen büyük çaplı depremlerin acısını hepimiz derinden hissediyoruz. Enkaz altında kalanlara en kısa sürede ulaşılmasını umuyor; yaralılara acil şifa, yakınlarını kaybedenlere ise sabır diliyoruz. Bu süreçte birçok devlet, şirket, kişi ve kuruluşlar yardım ve destek kampanyası başlatıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı yurt dışından yapılacak bu yardımlara ilişkin çok önemli bir duyuru yayınladı. Bu duyuru özellikle gümrükleme süreçleri açısından önem arz ediyor.

Gümrük vergilerinden muafiyet sağlanıyor

Ticaret Bakanlığı, deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın;

- Kamu kurum ve kuruluşlarına
- Kamu yararına çalışan derneklere
- Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara

gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal edilmesinin mümkün olduğunu paylaştı. Bunun dayanağı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi, 2009/15481 sayılı (mülga) Bakanlar Kurulu Kararı’nın 105. maddesi ile 2 Seri No’lu Gümrük Muafiyetler Tebliğidir.

Bu düzenlemeler “Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya” başlığı altında düzenleniyor ve bu eşyaların Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulunca) vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından serbest dolaşıma girişinde muafiyet uygulamasına izin veriliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, ilgili Bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen ilgili yardımların aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birine gönderilmesi gerekiyor:

• AFAD
• Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
• Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
• Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
• Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
• Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
• Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
• Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Gümrük işlemleri için de ciddi kolaylık sağlanacak

Gümrük tekniği olarak normal şartlarda yurt dışından gelen her bir eşya için gümrükleme sürecinin yerine getirilmesi gerekiyor. Normal şartlarda bir eşyanın gümrükleme süreci için vergilemeye esas eşyanın kıymeti ve tanımı gibi bilgileri içeren faturaya ihtiyaç duyuluyor. Ancak kriz hallerinde bu normal gümrükleme sürecini askıya alıp daha kolay gümrüklemeye imkan tanıyan bir uygulama yapılabiliyor. Bu noktada kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesinin yanı sıra bu eşyayı kabul eden kuruluş tarafından düzenlenecek eşya listesinin gümrük idaresine sunulması yeterli görülüyor.

VASITA İLE İLGİLİ BİLGİLER

GELEN YÜK İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kamyon ise Ülkesi, Plakası;

Gemi ise Adı ve Acentesi;

Uçak ise Sefer Sayısı

Eşyanın;

Cins ve nevi

Adedi

Ağırlığı


Burada bir konuya da işaret etmek gerekiyor. Kriz bölgesine yardım amacıyla gönderilen gıda maddeleri ile ilaç, ilk yardım malzemesi vb. sağlık malzemeleri için gönderildiği ülkeden veya ülkemizde ilgili Bakanlıktan alınacak insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden güvenli olduğunu gösteren belge de gümrük idaresine sunuluyor.

Ne yapılmalı?

Ticaret Bakanlığı’nın duyurusu oldukça önemli ve bu konuda kendilerini kutluyoruz. Bu zor dönemi atlatmak adına bu gibi yardımların, gümrük hattını yasal düzenlemelere uygun, hızlı ve kolay bir şekilde aşması gerekiyor. Bu duyuru ile Bakanlıkça aslında ilgili gümrük idarelerinin talimatlandırıldığı da anlaşılıyor. Bu noktada, bu yardım malzemelerinin yurt dışından, muafiyet tanınan kurum ve kuruluşlar adına gönderilmesi önem arz ediyor. Bir de tabii bu konunun, yurt dışından yardım yapmayı düşünen kişilere ve kuruluşlara etkili bir şekilde duyurulması gerekiyor. Bu da bizlere düşüyor.

VergideGündem | Sercan Bahadır