Resmi Gazete’de 3 Kasım’da yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile Türk müteahhitlerince yurt dışına çalışmaya götürülen Türk işçilere ödenen ücretler vergi istisnası kapsamına alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), hazırladığı tebliğ taslağı ile vergi istisnasının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

Tebliğ taslağına göre, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışan işçilere, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek. Söz konusu kişilere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için aranan başlıca şartlar şöyle:

-İşçinin, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışması,

-Hizmetin, işçi tarafından fiilen yurt dışında verilmesi,

-İşçiye yapılacak ödemenin yurt dışı kazançlardan karşılanması.

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerle ilgili olmak ve fiilen yurt dışında bulunarak hizmet verilmesi şartıyla yönetim, idare, muhasebe gibi hizmetlerde görev yapan çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak.

BEYANNAME DE VERİLMEYECEK

Yıl içinde birden fazla işverene tabi çalışanlar veya işyeri değiştirenler ikinci işverenden aldıkları ücretler o yıl için belirlenen ikinci vergi dilimi tarifesini aştığında beyanname vermek zorundalar. 2022 yılı için ikinci vergi dilimi tarifesi 70 bin lira olarak uygulanıyor.

Yurt dışında çalıştırılan Türk işçilerine yapılan ücret ödemeleri vergi kesintisine tabi tutulmayacağı gibi gelir vergisinden istisna edilen bu gelirler için işçilerce yıllık gelir vergisi beyannamesi de verilmeyecek.

Örneğin, bir müteahhitlik şirketi yurt dışında üstlendiği inşaat işinde çalıştırmak üzere Türkiye’den 40 işçi götürmüş ve işçilerin ücretleri şirketin yurt dışı şubesince ödeniyorsa, işçiler bu ücret için gelir vergisi beyannamesi düzenlemeyecekler.

TÜRKİYE’DEKİ MERKEZDEN DE ÖDEME YAPILABİLECEK

Yurt dışında çalıştırılan işçi ücretlerinin yurt dışı şube adına şirketin Türkiye’deki merkezince ödenmesi de mümkün olacak. Bu şekilde yapılan ödeme vergi istisnası uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.

İşçinin hem Türkiye’de hem yurt dışında çalışması halinde sadece fiilen yurt dışındaki çalışması karşılığı yapılan ücret ödemelerine vergi istisnası uygulanacak. Yurt içindeki çalışmaları karşılığı yapılan ödemeler ise vergilendirilecek.

Örneğin bir şirketin yurt dışına götürdüğü 35 işçiden 5’i hem Türkiye’de hem de yurt dışında çalışmışsa, 30 kişinin tüm ücretlerine vergi istisnası uygulanacak. Beş kişinin ise Türkiye’deki fiili çalışmaları için yapılan ödemeler vergi istisnasından yararlandırılmayacak.

Yurt dışındaki inşaat işiyle ilgili olarak Türkiye’den hizmet veren işçilerin ücretlerine vergi istisnası uygulanmayacak.

Yurt dışında çalışan işçiler için gerek yurt dışındaki şube, gerek Türkiye’deki merkez tarafından yapılan ücret ödemeleri yurt dışı kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak, Türkiye’deki şirket tarafından gider olarak dikkate alınmayacak.

HEDEF 100 BİN İŞÇİ

Türkiye Müteahhitleri Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, geçmişte Türk müteahhitlerin, 2000’li yılların başında yurt dışında üstlendikleri projeler 3-4 milyar dolar düzeyinde iken, yanlarında 80 bin Türk işçisi götürdüklerini, şimdi proje büyüklüğü 30 milyar dolar olmasına karşın istihdam ettikleri Türk işçi sayısının 20 bine düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMB’nin ağustos ayında yapılan genel kurulunda Türk müteahhitlerinin yurt dışında 100 bin Türk işçi istihdam hedefine ulaşabilmesi için engellerin kaldırılması talimatı vermişti. Vergi istisnası, bu talimat üzerine atılan adımlardan birini oluşturuyor. Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların bundan böyle daha çok Türk işçi istihdam etmesi bekleniyor.

HaberTürk