2022 yılı sonu itibarı ile meslekte 30. yılımı tamamladım. Koskoca ve dolu dolu tam 30 yıl geri de kaldı. Buna rağmen son zamanlar da çıkan yapılandırma ve vergi aflarının sayısını ve kanun numaralarını takip etmek de güçlük çektiğimi söylemek isterim.

Sanırım en son vergi affı 2021 yılında çıkarken yapılandırma 2022 yılında çıkarılmıştı. Ama en son çıkan vergi affından sonra, 2023 yılında yüzyılın vergi affı çıkacağını değişik platformlarda dinlendirmiş ve anlatmıştım. Yanlış anlaşılmasın bu kehanetimizin nedeni Cumhuriyetin 100. yılının 2023 yılına denk gelmesi itibarı ile değildi. 2023 yılının seçim yılı olması ve seçimin yapılacak olmasından kaynaklıydı. Tabi vergi affı olmaksızın seçimin yapılması düşünülemezdi.

Ve nihayet beklenen açıklama yapıldı, vergi affı konusunda ki detaylı çalışmanın, bugün (23 Ocak 2023) yapılacak olan kabine toplantısında ele alınacağı ve en geç 15 Şubat’a kadarda yasallaşacağı müjdesi verildi.

Tabi seçim takvimi gibi birde vergi tekniği açısından da vergi affının takvimi bulunmaktadır. Normal şartlar altında bir vergi affının nisan ayında kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinin ardından nayıs ayı sonunda çıkarılması gerekir ki bir önceki takvim yılını da kapsayabilsin. Ancak seçim tarihi 14 Mayıs olarak açıklanınca, vergi affının öne çekilmesi de kaçınılmaz oldu. Bu durumda söz konusu vergi affının, vergi tekniği açısından 2022 takvim yılını kapsaması imkânsız olarak değerlendirilmektedir.

Bu açıdan bakıldığı zaman çıkacak vergi affının aşağıdaki konuları kapsaması beklenilmektedir.

- En son 31.12.2022 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş tüm vergi borçlarının yeniden yapılandırılması,

- En son 31.12.2022 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş SGK borçlarının yeniden yapılandırılması,

- 31.12.2022 tarihi itibarıyla kasa ve ortaklar cari hesaplarındaki fiktif tutarların affı,

- 31.12.2022 tarihi itibarıyla stoklar hesaplardaki fiktif hareketlerin affı

- 2021, 2020, 2019, 2018 takvim yıllarına ilişkin matrah artırımı

- Yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye ye getirilmesi konusunda ki düzenlemelerin de ekleneceği düşünülmektedir. (Tabi ki bu değerlendirmelerimiz vergi mükellefleri dikkate alınarak yapılmıştır.)

Tabi vergi affı konusuna girmemesine rağmen imar affı konusundaki beklentiyi de unutmamak gerekir. Muhtemelen imar affı konusundaki çalışmada bu kanun metnine girecektir.

Tabi burada esas olan vergilendirme yılının bitmemiş olmasına rağmen çıkacak af nedeniyle, 2022 takvim yılına ilişkin affın nasıl yasallaşarak uygulanacağıdır. Kasa, ortaklar cari ve stok hesapları için af uygulanabilecek gibi gözükmesine rağmen matrah artımı konusunda vergi tekniği açısından affın uygulanmaması gerekir.

Ama hep beraber yaşayıp göreceğiz, acaba seçimin fendi, vergi tekniğini de yenip 2022 takvim yılı da matrah artırımı da dahil edilecek mi?

Ekonomim.com | Yılmaz SEZER