HATIRLATMA,

10/02/2024 Tarih ve VUK-164/2024-2 Sayılı VUK Sirkülerine göre, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere;

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken 2 nolu Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştı.

2 nolu KDV Beyannamesi ile tahakkuk eden tutarın ödenmemesi halinde bu tutar 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılamayacaktır.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri dışında kalan Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerine ilişkin olarak 22/12/2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı Sirküler ile yapılan belirleme ise geçerliliğini korumaktadır.

VUK Sirküleri /164 görmek için Tıklayınız