Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 26.07.2022 tarih. VUK-144/2022-7 sayılı duyuruda;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 29.07.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2022 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır.

Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 26.07.2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2022/Haziran ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 1.8.2022 (31.7.2022 gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.